Důležité informace pro zákazníky s odběrem elektřiny

20.12.2012

Vážení zákazníci,

společnost EP ENERGY TRADING, a.s. se jako nástupnická společnost účastní fúze sloučením se společností První energetická, a. s. – zanikající společnost . Na Vašem smluvním vztahu s naší společností se nic nemění.

V souvislostí s touto změnou provede provozovatel distribuční soustavy fyzický odečet nebo ve většině případů odhad Vaší spotřeby elektřiny, na základě kterého provedeme vyúčtování. Přejete-li si provést vyúčtování na základě Vašeho samoodečtu k 31.12.2012, je nutné tento samoodečet nahlásit přes náš Zákaznický portál nebo emailem na info@epet.cz (do předmětu emailu napište prosím „Samoodečet k 31.12.2012“) v termínu od 25.12.2012 nejpozději do 5.1.2013 . Samoodečty k 31.12.2012 nahlášené po 5.1.2013 nebudou pro vyúčtování akceptovány a stav k 31.12.2012 bude stanoven odečtem nebo odhadem od distributora. Vyúčtování k 31.12.2012 na základě samoodečtu budeme vystavovat až po odsouhlasení samoodečtů distributorem. V případě, že distributor neuzná provedený samoodečet, budeme vystavovat vyúčtování na základě odečtu nebo odhadu distributora. Vyúčtování k 31.12.2012 budeme provádět v průběhu ledna a února 2013.

Děkujeme za pochopení a věříme, že i nadále budete spokojeni s našimi službami.

 Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2013.

 EP ENERGY TRADING, a.s.