Oznámení o přeměně akcií společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., z listinných na zaknihované

19.9.2016

Jediný akcionář společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., rozhodl dne 15. 9. 2016 o přeměně akcií společnosti z listinných na zaknihované. Rozhodnutí nabylo účinnosti dne 15. 9. 2016, kdy bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Akcionáři společnosti jsou nyní povinni odevzdat stávající listinné akcie emitované společností, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění oznámení o přeměně akcií v Obchodním věstníku. Při odevzdání listinných akcií společnosti jsou akcionáři povinni sdělit společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.