Oznámení změn pro zákazníky bývalé Optimum Energy s.r.o. od 1.10.2016

24.9.2016

Změny bankovního účtu, variabilního symbolu plateb a webového portálu pro zákazníky bývalé Optimum Energy s.r.o.

Vážení zákazníci,

v nejbližších dnech obdržíte oznámení týkající se změn bankovního účtu, variabilního symbolu plateb a zákaznického portálu. Věnujte prosím tomuto oznámení pozornost. Oznámení ve formě pdf naleznete také zde.