Tržby EP ENERGY TRADING za rok 2012 činily 8,49 miliard Kč

6.6.2013

Společnost EP ENERGY TRADING, a. s., dosáhla v loňském roce celkových tržeb za dodávky energií ve výši 8,49 miliard Kč. Koncovým zákazníkům dodala 1 779 GWh elektřiny a 1 784 GWh zemního plynu. Zisk společnosti před zdaněním činil 109,4 milionů Kč.

Trading s elektrickou energií probíhal až do konce loňského roku pod hlavičkou společnosti První energetická, a. s. (PEAS), která však v lednu 2013 prošla fúzí s EP ENERGY TRADING. V roce 2012 činily tržby PEAS 15,5 miliard Kč. Zobchodováno bylo na 12 072 GWh elektrické energie.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.