Tržby UET za první pololetí přesáhly 4 miliardy Kč

20.7.2012

Společnost United Energy Trading, a.s., zaznamenala v prvním pololetí letošního roku tržby ve výši 4,2 miliard Kč. Objem prodané energie koncovým zákazníkům v tomto období dosáhl 924 GWh elektřiny a 983 GWh zemního plynu.
„Očekáváme, že v letošním roce budou tržby činit přibližně 9 miliard korun,“ uvedl František Čupr, generální ředitel společnosti. „Předpokládaná výše tržeb je ovlivněna objemem zemního plynu prodaným na velkoobchodním trhu.“

V České republice dodává UET elektřinu a zemní plyn koncovým zákazníkům již bezmála 7 let. Vedle dodávek elektřiny a plynu koncovým odběratelům se UET věnuje i velkoobchodnímu a přeshraničnímu obchodu se zemním plynem. Dle Národní zprávy o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010, kterou zveřejnil Energetický regulační úřad, byla společnost UET třetím největším alternativním dovozcem zemního plynu do České republiky.

 

Kontakt:

Dominika Nováková
manažerka marketingové komunikace
E-mail: novakova@uet.cz