UET se přihlásila k dodržování Etického kodexu obchodníka

21.8.2012

Společnost United Energy Trading, a.s., se přihlásila k dodržování Etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích, který byl vydán Energetickým regulačním úřadem v červenci tohoto roku. „Vnímáme iniciativu ERÚ jako významný krok v boji proti nekalým praktikám některých obchodníků,“ uvedl František Čupr, generální ředitel UET.
„Přihlášení ke Kodexu pro nás znamenalo jen menší technické a administrativní úpravy, dodržování pravidel posilujících ochranu spotřebitele bereme jako samozřejmost. Rád bych zdůraznil, že vítáme jakákoli opatření, která vrátí nezávislým dodavatelům energií jejich dobrou pověst. Tu se bohužel mnohým našim konkurentům podařilo v posledních měsících značně poškodit.“

V České republice dodává UET elektřinu a zemní plyn koncovým zákazníkům již bezmála 7 let. Vedle dodávek elektřiny a plynu koncovým odběratelům se UET věnuje i velkoobchodnímu a přeshraničnímu obchodu se zemním plynem. Dle Národní zprávy o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010, kterou zveřejnil Energetický regulační úřad, byla společnost UET třetím největším alternativním dovozcem zemního plynu do České republiky.

 

Kontakt:

Dominika Nováková
manažerka marketingové komunikace
E-mail: novakova@uet.cz

 

 Etický kodex obchodníka v energetických odvětvích si můžete stáhnout zde