Žádosti a smlouvy

DOMÁCNOSTI – elektřina

Máte zájem stát se naším zákazníkem? Je to velmi jednoduché. Stačí seznámit se s níže uvedenými dokumenty a tyto formuláře vyplnit, podepsat a odeslat na naši adresu:

Produktová řada Klasik, varianta Jistota

Produktová řada EPET, varianta BEZ ZAVAZKU

Již jste náš zákazník a požadujete změnu smlouvy? Chcete např. změnu připojení, hodnoty hlavního jističe či jinou distribuční sazbu? Vyplňte, podepište a zašlete nám následující formulář se žádostí:

Požadujete ukončení smlouvy, demontáž elektroměru, přepis odběrného místa? Pak vyplňte, podepište a poštou nám zašlete tento formulář:

 

DOMÁCNOSTI – plyn

Pokud máte zájem stát se naším zákazníkem pak stačí vyplnit, podepsat a odeslat dvě vyhotovení formuláře:

Produktová řada Klasik, varianta Jistota

Produktová řada EPET, varianta BEZ ZAVAZKU

Požadujete-li ukončení smlouvy, demontáž plynoměru či přepis odběrného místa, pak vyplňte, podepište a zašlete nám následující formulář:

 

FIRMY – elektřina

Máte zájem stát se naším zákazníkem? Stačí vyplnit níže uvedený formulář s žádostí, podepsat jej a odeslat na naši adresu:

    – pro 1 odběrné místo:

– pro více odběrných míst:

Požadujete-li, abychom vás zastupovali při všech úkonech spojených se změnou dodavatele, pak vyplňte, podepište a zašlete nám následující formulář s Plnou mocí:

Požadujete-li jako náš zákazník změnu smlouvy (změna připojení, změna hodnoty hlavního jističe, jiná distribuční sazba), pak vyplňte, podepište a zašlete nám následující formulář se žádostí:

Požadujete-li ukončení smlouvy, demontáž elektroměru či přepis odběrného místa, pak vyplňte, podepište a zašlete nám tento formulář:

 

FIRMY – plyn

Pokud máte zájem stát se naším zákazníkem, pak stačí vyplnit, podepsat a odeslat formulář s žádostí:

     – pro 1 odběrné místo:

     – pro více odběrných míst:

Jestliže chcete, abychom výpověď u stávajícího dodavatele zařídili za vás, pošlete nám také ve dvou provedeních podepsanou Plnou moc:

Požadujete-li ukončení smlouvy, demontáž plynoměru či přepis odběrného místa, pak vyplňte, podepište a zašlete nám následující formulář:

 

VELKOODBĚRATELÉ – elektřina

Jste-li náš zákazník a požadujete změnu sjednaných distribučních hodnot ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny, pak vyplňte následující formulář se žádostí:

 

VELKOODBĚRATELÉ – plyn

Jste-li náš zákazník a požadujete změnu sjednaných distribučních hodnot ve smlouvě o sdružených službách dodávky plynu, pak vyplňte následující formulář se žádostí:

 

Podepsaná Žádost včetně požadovaných příloh musí být doručena včas buď poštou na adresu EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1, nebo oskenovaná na e-mailovou adresu našeho obchodního zástupce a zároveň na top@epet.cz.