Kdo jsme

Akciová společnost EP ENERGY TRADING je spolehlivým dodavatelem elektřiny a zemního plynu domácnostem, firmám i velkoodběratelům v České republice a na Slovensku. Současně se specializuje na obchodování s těmito komoditami na velkoobchodním trhu.

Svým zákazníkům nabízí profesionální přístup, rychlé a otevřené jednání, kvalitní služby a zejména zajímavé a konkurenceschopné ceny.  Je respektovanou alternativou všech dominantních dodavatelů energií.

Klade důraz na odbornou a profesní kvalitu svých zaměstnanců. Jejich dlouholeté zkušenosti v oblasti energetiky a prodeje elektřiny a zemního plynu jsou garancí vysokého standardu poskytovaných služeb.

Společnost je součástí energetické skupiny EP ENERGY, která je nejvýznamnějším dodavatelem tepla a druhým největším výrobcem elektřiny v České republice. Díky ekonomické síle tohoto vlastníka, který disponuje vlastními zdroji energie, představuje EP ENERGY TRADING pro své zákazníky stabilního partnera nabízejícího jedny z nejlepších cenových podmínek na trhu a jistotu dodržení smluvních závazků.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
EP ENERGY TRADING, a.s.
Obchodní firma EP ENERGY TRADING, a.s.
Právní forma akciová společnost
Sídlo společnosti Klimentská 46, 110 02 Praha 1
27386643
DIČ CZ27386643
Hlavní předmět podnikání obchod s elektřinou
obchod s plynem
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10233.
Číslo licence na obchod s elektřinou 141017522
ID RÚT 810
EAN 8591824081006
Číslo licence na obchod s plynem 240605079
EIC kód – elektřina 27X–EPET–––––––B
EIC kód – zemní plyn 27XG–––UET–––––U

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 
Obchodní firma EP ENERGY TRADING, a.s.,
organizačná zložka
Právní forma podnik zahraniční osoby
(organizační složka podniku
zahraniční osoby)
Sídlo společnosti Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
Slovenská republika
36682071
DIČ 2022260251
Hlavní předmět podnikání obchod s elektřinou
obchod s plynem
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Po, vložka č. 1420/B.
Číslo licence na obchod s elektřinou 2006E 0228
Číslo licence na obchod s plynem 2009P 0120
EIC kód 24X–UET–OZ–SK––G

 

AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA

Jediným akcionářem je společnost EP ENERGY a.s.,
se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, IČ: 29259428
www.epenergy.cz

 

KDO JE EP ENERGY

  • 100% vlastník společnosti EP ENERGY TRADING, a.s.
  • strategický investor v energetickém sektoru
  • nejvýznamnější dodavatel tepla v České republice s dodávkou 22 000 000 GJ pro více než 360 tisíc domácností
  • druhý největší domácí výrobce elektřiny s roční výrobou cca 5 400 000 MWh, což odpovídá roční spotřebě přibližně 1,8 miliónů domácností

 

EP ENERGY, a.s. je dceřinou společností ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU (EPH).

 

 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO
Předseda představenstva: Miodrag Maksimovič
Člen představenstva: Ing. Petr Švec, MBA
Člen představenstva: Ing. Ladislav Sladký
DOZORČÍ RADA
Předseda dozorčí rady: Mgr. Michal Antonín
Člen dozorčí rady: Mgr. Lenka Marečková
Člen dozorčí rady: Marek Spurný
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
Vedoucí organizační složky: Ing. Miroslav Rozkoš
Ing. Petr Švec, MBA