Vedení společnosti

Ing. Petr Švec, MBA
generální ředitel
Roman Klement
Ředitel Divize Prodej
Ing. Ladislav Sladký
Ředitel Business Development
Ing. Ľuboš Markušovský
Ředitel Divize Obchodní Dispečink
Ing. Michal Šindýlek
Ředitel Divize Portfolio Management a Energetická Komunikace