Aktuality

12.9.2017

EP ENERGY TRADING, a.s. bude dodávat energie společnosti CETIN do roku 2020

Společnost EP ENERGY TRADING, a.s. uzavřela se společností CETIN smlouvu na dodávku energií do roku 2020. Tříletý kontrakt vysoutěžila společnost letos. Jedná se o tisíce odběrných míst elektřiny a desítky odběrných míst plynu. CETIN soutěžil v minulosti dodavatele energií pro každý rok. „Až letos jsme se z důvodu snahy o dosažení nejlepší ceny rozhodli pro dlouhodobější spolupráci, která nám umožní zajistit s ohledem na ...   Více
8.7.2017

Informace pro zákazníky připojené od Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Vážení zákazníci, pokud jste v průběhu pátku nebo soboty obdrželi email od Pražské plynárenské Distribuce, a.s., s informací o pozastavení práva společnosti EP ENERGY TRADING, a.s. dodávat do Vašeho odběrného místa zemní plyn, pak Vás chci ujistit, že se jednalo pochybení zmíněného distributora. Tyto emailové zprávy byly chybně vytvořeny a k jejich odeslání došlo v důsledku chyby v informačním systému. Společnost EP ...   Více
30.5.2017

EP ENERGY TRADING zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2016

Společnost EP ENERGY TRADING, a. s., dodala v roce 2016 svým zákazníkům 2,3 TWh elektřiny a 1,9 TWh zemního plynu a vykázala tržby ve výši 14 mld Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním činil 111,67 mil. Kč. Společnost zobchodovala 15,775 TWh elektrické energie včetně burzovních obchodů. EP ENERGY TRADING obsluhovala ke konci roku téměř 55 tisíc odběrných míst, čehož dosáhla mimo běžných obchodních aktivit významnými ...   Více
3.5.2017

Revoluční projekt BLESK energie: První zákazníci inkasují skvělý bonus už podruhé!

Chcete bonus i Vy? Jděte na www.bleskenergie.cz  Jak získat bonus? Zavolejte na bezplatnou linku BLESK energie 800 98 78 78. S operátorem po telefonu vyplníte smlouvu. Budete k tomu potřebovat poslední fakturu, smlouvu se stávajícím dodavatelem a číslo bankovního účtu. Vyplněná smlouva, plná moc, informace pro zákazníka a všeobecné obchodní podmínky vám budou doručeny kurýrem k podpisu na místo a v dobu, kterou si určíte. ...   Více
3.5.2017

EP ENERGY TRADING, a.s. pokračuje v nákupu menších společností

Společnost EP ENERGY TRADING, a.s. uzavřela se společností Central Energy, s.r.o., smlouvu o prodeji části závodu. Jedná se asi o 530 odběrných míst z řad domácností i firem. Dodávky energií těmto zákazníkům od společnosti EP ENERGY TRADING, a.s. začaly 1.5.2017.   „Akvizice vnímáme jako jeden ze způsobů, jak zvyšovat náš tržní podíl“, řekl Ing. Ladislav Sladký, ředitel business developmentu EP ENERY TRADING, a.s. ...   Více
19.4.2017

ANDE PŘIPRAVUJE SVÉ ČLENY NA NOVÉ NAŘÍZENÍ GDPR

Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) uspořádala ve spolupráci s advokátní kanceláří bpv BRAUN PARTNERS v polovině března seminář zaměřený na nové evropské nařízení „General Data Protection Regulation“ (Nařízení) související s ochranou osobních údajů, které nabude účinnosti 25.5.2018. Účastníci semináře měli možnost získat konkrétní přehled o povinnostech, které budou v rámci zpracovávání osobních údajů ...   Více
8.3.2017

EP ENERGY TRADING, a.s. v nových prostorách

Společnost EP ENERGY TRADING, a.s. v posledních dvou letech více než zdvojnásobila počet zákazníků. K tomuto významného nárůstu přispěly nejen akvizice zákazníků dvou společností, a to Optimum Energy, s.r.o. a Energie pro život, s.r.o., ale také fakt, že společnost dodává energie do stále se zvyšujícího počtu domácností a její dominantou nejsou již jen zákazníci z kategorie velkoodběratelů. Aby společnost dokázala ...   Více
2.12.2016

Koupě části závodu společnosti Energie pro život s.r.o.

Společnost EP ENERGY TRADING, a.s. nabyla dne 1. prosince 2016 vlastnické právo k části závodu společnosti Energie pro život s.r.o., jehož součástí jsou i smlouvy na dodávky energií s více jak 1 200 zákazníky. Tito zákazníci jsou již plně integrováni do našeho portfolia a při zachování sjednaných smluvních podmínek získali stejný servis jako naši stávající klienti. Další informace pro zákazníky přecházející od ...   Více
24.9.2016

Oznámení změn pro zákazníky bývalé Optimum Energy s.r.o. od 1.10.2016

Změny bankovního účtu, variabilního symbolu plateb a webového portálu pro zákazníky bývalé Optimum Energy s.r.o. Vážení zákazníci, v nejbližších dnech obdržíte oznámení týkající se změn bankovního účtu, variabilního symbolu plateb a zákaznického portálu. Věnujte prosím tomuto oznámení pozornost. Oznámení ve formě pdf naleznete také zde.   Více
19.9.2016

Oznámení o přeměně akcií společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., z listinných na zaknihované

Jediný akcionář společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., rozhodl dne 15. 9. 2016 o přeměně akcií společnosti z listinných na zaknihované. Rozhodnutí nabylo účinnosti dne 15. 9. 2016, kdy bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Akcionáři společnosti jsou nyní povinni odevzdat stávající listinné akcie emitované společností, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění oznámení o přeměně akcií v Obchodním ...   Více