Potřebujete poradit?

Pokud máte dotazy k odběru elektřiny či plynu, nevíte si rady se změnou dodavatele, nebo třeba potřebujete vysvětlit vyúčtování, zvolte některý z odkazů níže.

 

pruvodce_01_elektrina
ELEKTŘINA
pruvodce_02_plyn
PLYN
pruvodce_03_linka
ZÁKAZNICKÁ LINKA
pruvodce_04_kalkulacka
KALKULAČKA
pruvodce_05_slovnik
SLOVNÍK POJMŮ
  pruvodce_07_jak_se_vyrabi
JAK SE VYRÁBÍ ELEKŘINA

 

Další rady a návody

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) a § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se mohou v souladu s § 17 odst. 7 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v případě vzniklého sporu obracet na Energetický regulační úřad (www.eru.cz), jakožto orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti energetiky. Energetický regulační úřad může rozhodnout spor mezi zákazníkem a společností EP ENERGY TRADING o splnění povinností z uzavřené smlouvy, spor o určení, zda smlouva vznikla, trvá nebo zanikla, jakož i spor o poskytnutí náhrady za nedodržení stanovených standardů kvality dodávek a služeb dle smlouvy.

 

Bezpečnostní list ZP

Bezpečnostní list ZP ke stažení zde.

Vysvětlení k vystavení storna daňového dokladu

Storno daňového dokladu k přijaté platbě vystavujeme v tom případě, že přijatá platba nebyla napárována na platební kalendář, ale na mimořádnou zálohu, a následně došlo ke stornování tohoto připárování z těchto důvodů – přijatá platba byla použita na úhradu faktury za spotřebu (úhrada faktury nespadá do DPH, proto je vystaven storno doklad daňového dokladu) a nebo byla tato platba napárována na úhradu zálohy dle platebního kalendáře (daňovým dokladem je platební kalendář) a nebo jsme platbu vrátili zákazníkovi. Tato storna daňových dokladů jsme začali vystavovat po úpravě systému, neboť je nutné, abyste měli správné údaje do kontrolního hlášení – tj. tyto doklady stornují původní daňový doklad a tedy i původní nárok na odpočet DPH.