Zemní plyn

Změna dodavatele

Podle jakých kritérií si mám vybrat dodavatele plynu?

Před samotnou změnou dodavatele by měl zákazník důkladně zvážit dostupné nabídky na trhu s plynem. Při hodnocení jednotlivých nabídek by měla být zvažována nejen výše nabízené ceny plynu, ale také konkrétní podmínky dodávek plynu a v neposlední řadě také spolehlivost, pověst, finanční stabilita a zkušenosti dodavatele plynu.

Proč plyn právě od EP ENERGY TRADING?

EP ENERGY TRADING patří k nejspolehlivějším dodavatelům elektřiny a plynu. Je součástí silné energetické skupiny EP ENERGY, která je nevýznamnějším dodavatelem tepla a druhým největším výrobcem elektřiny v České republice. Svým zákazníkům nabízí profesionální servis, poradenství a jedny z nejnižších cen na trhu.

Kolik mě bude přechod k EP ENERGY TRADING stát?

Za změnu dodavatele plynu si společnost EP ENERGY TRADING, a.s., v souladu se zákonem neúčtuje žádný poplatek.

Změna dodavatele je zdarma.

Jak postupovat při změně dodavatele?

 1. Vyplnit podle poslední faktury od stávajícího dodavatele formulář „Smlouva o sdružených službách dodávky plynu“, dvakrát vytisknout a podepsat (formulář pro domácnost naleznete zde, formulář pro firmy zde). U domácností a podnikajících fyzických osob zároveň vyplnit formulář Informace pro zákazníka – spotřebitele (formulář zde).
 2. Vyplnit, dvakrát vytisknout a podepsat plnou moc, abychom za vás mohli podat výpověď stávajícímu dodavateli. Formulář najdete zde. U domácností je plná moc součástí Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.
 3. Vytištěné formuláře (smlouvu včetně plné moci, Informace pro zákazníka – spotřebitele) zaslat na adresu společnosti: 

  EP ENERGY TRADING, a.s.,
  Klimentská 46,
  110 02 Praha 1

 4. Poté již následují kroky, které na základě plné moci uděláme za vás (ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, uzavření smlouvy o distribuci plynu s provozovatelem distribuční soustavy). O průběhu a datu změny vás budeme informovat.
 5. Hotovo! Po uplynutí výpovědní lhůty (zpravidla 3 měsíce) a zařízení procesu změny dodavatele se stáváte zákazníkem EP ENERGY TRADING, a.s.

Jak můžu uzavřít smlouvu s EP ENERGY TRADING?

K uzavření smlouvy s EP ENERGY TRADING máte následující možnosti:

 1. Můžete si stáhnout formulář „Smlouva o sdružených službách dodávky plynuzde, dvakrát ji vyplnit a společně se dvěma výtisky plné moci ji zaslat na naši adresu.
 2. Připravit si fakturu za plyn, zavolat na Zákaznickou linku 255 707 099 a společně s pracovníkem zákaznického centra smlouvu vyplnit. Ten vám pak smlouvu zašle k podpisu.

K čemu potřebujete mou plnou moc?

Plnou mocí nám dáváte pravomoc vyjednat ukončení smlouvy s vaším současným dodavatelem a nemusíte tak tyto kroky dělat sami.

Jak dlouho trvá změna dodavatele a kdy se co dozvím?

Počátek dodávky od naší společnosti závisí na ukončení vašeho stávajícího smluvního vztahu s původním dodavatelem. Záleží tedy na vaší výpovědní lhůtě u současného dodavatele, kterou najdete vždy na své současné smlouvě. Výpovědní doba bývá zpravidla 3 měsíce. Pokud máte smlouvu na dobu určitou, lze změnit dodavatele až po ukončení platnosti této smlouvy. Druhou možností je změna dodavatele při změně všeobecných obchodních podmínek nebo ceníku stávajícího dodavatele. Stávající smlouva přestane existovat vaším nesouhlasem se změnou ceny, případně všeobecných obchodních podmínek, který za vás stávajícímu dodavateli odešleme.

V průběhu procesu změny dodavatele vás budeme informovat o stavu a těsně před započetím dodávky od nás obdržíte dopis s dalšími informacemi a předpisem záloh.

Bude se měnit při změně dodavatele plynoměr?

V praxi se pro vás v podstatě nic nemění. Vaše instalace zůstane beze změn, včetně plynoměru.

Kde mohu zjistit informace o dodavatelích plynu?

Nejvíce informací naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu a na stránkách jednotlivých dodavatelů.

Kde a jak si mohu vypočítat cenu plynu?

Chcete-li zjistit, kolik můžete uspořit přechodem k EP ENERGY TRADING, využijte naší kalkulačky.

Pokud nám zašlete výši vaší spotřeby a distribuční území, na kterém se vaše odběrné místo nachází, rádi vám spočítáme, jakou cenu byste u nás zaplatili.

Přepis zákazníka v odběrném místě - původní zákazník neodebírá plyn od EPET

Domácnosti

Pokud do odběrného místa naše společnost původnímu zákazníkovi (domácnosti) plyn nedodávala, jsou potřeba následující dokumenty, aby přepis odběrného místa k naší společnosti proběhl úspěšně.

Původní zákazník:

1. Žádost o ukončení smlouvy (včetně uvedení konečných stavů) – formulář původního dodavatele, u kterého byla sjednána smlouva

2. Plná moc (PDF )

V případě, že původní zákazník zemřel je potřeba místo podpisu Žádosti o ukončení smlouvy doložit úmrtní list

Nový zákazník: 

1. Podklady pro sjednání Smlouvy o sdružených službách dodávky

2. Žádost smlouva o připojení/Smlouva o připojení/Žádost o připojení  (vyberte dle distribučního území)

RWE Distribuce 

Nejrychlejší způsob je uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě přímo na nejbližší  pobočce RWE, smlouva je uzavřena na počkání. O smlouvu o připojení je také možné zažádat skrz webový portál společnosti RWE, a to na adrese http://www.rwe-gasnet.cz/cs/emp/zadost-o-pripojeni/duvod-zadosti/. Smlouva o připojení by Vám měla být doručena do několika pracovních dní na Vaší e-mailovou adresu, kdy je nutné tento dokument podepsat a zaslat doporučeně společnosti RWE na adresu:

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Odd. komplexních požadavků

Plynární 2748/6

702 72 Ostrava – Mor. Ostrava

Dále Vás žádáme o zaslání scanu Smlouvy o připojení spolu s ostatními dokumenty.

 EON Distribuce

Žádost o připojení k distribuční soustavě

Pražská Plynárenská Distribuce

Není potřeba žádný další dokument ke sjednání Smlouvy o připojení                

3. Doklad o vztahu k nemovitosti (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru)

4. Předávací protokol

5. Plná moc

 • Plná moc (PDF ) –  v případě, že požadujete vyplnění ŽSoP/ŽoP/SoP za nového zákazníka

6. Čestné prohlášení – je potřeba pouze pokud nastala jedna z následujících událostí

Úmrtí – nový odběratel prohlašuje, že původní zákazník zemřel, že mu svědčí právo k užívání nemovitosti nebo bytu. Dále, že elektřinu odebíral s původním odběratelem, se kterým žil ve společné domácnosti. Že odběrné místo užívá, hradí a zavazuje se hradit veškeré platby související s odběrem elektrické energie v předmětném odběrném místě.

Přepis z PO na FO a naopak – zákazník čestně prohlašuje, že již změnil užívání odběrného místa z nebytového prostoru na bytový prostor či naopak

Původní neznámý – nový odběratel prohlašuje, že původní zákazník již odběrné místo neobývá, není s ním v kontaktu, případně nemá prostředky se s ním spojit

Přepis v rámci rodiny – nový zákazník prohlašuje, že původní zákazník již elektřinu neodebírá, z důvodu, že se již na adrese doběrného místa nevyskytuje. Dále, že odběrné místo užívá, hradí a zavazuje se hradit veškeré platby související s odběrem elektrické energie v předmětném odběrném místě.

Firmy

Pokud do odběrného místa naše společnost původnímu zákazníkovi (firmě) plyn nedodávala jsou potřeba následující dokumenty, aby přepis odběrného místa v rámci naší společnosti proběhl úspěšně.

Původní zákazník:

1. Žádost o ukončení smlouvy (včetně uvedení konečných stavů) – formulář původního dodavatele, u kterého byla sjednána smlouva

2. Plná moc (PDF )

V případě, že původní zákazník (majitel firmy) zemřel je potřeba místo podpisu Žádosti o ukončení smlouvy doložit úmrtní list

Nový zákazník: 

1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

2. Žádost smlouva o připojení/Smlouva o připojení/Žádost o připojení  (vyberte dle distribučního území)

 • RWE Distribuce 

Nejrychlejší způsob je uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě přímo na nejbližší  pobočce RWE, smlouva je uzavřena na počkání. O smlouvu o připojení je také možné zažádat skrz webový portál společnosti RWE, a to na adrese http://www.rwe-gasnet.cz/cs/emp/zadost-o-pripojeni/duvod-zadosti/. Smlouva o připojení by Vám měla být doručena do několika pracovních dní na Vaší e-mailovou adresu, kdy je nutné tento dokument podepsat a zaslat doporučeně společnosti RWE na adresu:

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Odd. komplexních požadavků

Plynární 2748/6

702 72 Ostrava – Mor. Ostrava

Dále Vás žádáme o zaslání scanu Smlouvy o připojení spolu s ostatními dokumenty.

 •  EON Distribuce

Žádost o připojení k distribuční soustavě

 • Pražská Plynárenská Distribuce

Není potřeba žádný další dokument ke sjednání Smlouvy o připojení        

3. Doklad o vztahu k nemovitosti (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru)

4. Předávací protokol

5. Plná moc

 • Plná moc (PDF ) –  v případě, že požadujete vyplnění ŽSoP/ŽoP/SoP za nového zákazníka

6. Čestné prohlášení – je potřeba pouze pokud nastala jedna z následujících událostí

Přepis z PO na FO a naopak – zákazník čestně prohlašuje, že již změnil užívání odběrného místa z nebytového prostoru na bytový prostor či naopak

Původní neznámý – nový odběratel prohlašuje, že původní zákazník již odběrné místo neužívá, není s ním v kontaktu, případně nemá prostředky se s ním spojit.

Přepis zákazníka v odběrném místě - původní zákazník odebírá plyn od EPET

Domácnosti

Pokud do odběrného místa již naše společnost dodávala plyn původnímu zákazníkovi (domácnosti) jsou potřeba následující dokumenty, aby přepis odběrného místa v rámci naší společnosti proběhl úspěšně.

Původní zákazník:

1. Žádost o ukončení smlouvy (včetně uvedení konečných stavů) 

V případě, že původní zákazník zemřel je potřeba místo podpisu Žádosti o ukončení smlouvy doložit úmrtní list

Nový zákazník: 

1. Podklady pro sjednání Smlouvy o sdružených službách dodávky

2. Žádost smlouva o připojení/Smlouva o připojení/Žádost o připojení  (vyberte dle distribučního území)

RWE Distribuce 

Nejrychlejší způsob je uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě přímo na nejbližší  pobočce RWE, smlouva je uzavřena na počkání. O smlouvu o připojení je také možné zažádat skrz webový portál společnosti RWE, a to na adrese http://www.rwe-gasnet.cz/cs/emp/zadost-o-pripojeni/duvod-zadosti/. Smlouva o připojení by Vám měla být doručena do několika pracovních dní na Vaší e-mailovou adresu, kdy je nutné tento dokument podepsat a zaslat doporučeně společnosti RWE na adresu:

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Odd. komplexních požadavků

Plynární 2748/6

702 72 Ostrava – Mor. Ostrava

Dále Vás žádáme o zaslání scanu Smlouvy o připojení spolu s ostatními dokumenty.

 EON Distribuce

Žádost o připojení k distribuční soustavě

Pražská Plynárenská Distribuce

Není potřeba žádný další dokument ke sjednání Smlouvy o připojení                

3. Doklad o vztahu k nemovitosti (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru)

4. Předávací protokol

5. Plná moc

 • Plná moc (PDF ) –  v případě, že požadujete vyplnění ŽSoP/ŽoP/SoP za nového zákazníka

6. Čestné prohlášení – je potřeba pouze pokud nastala jedna z následujících událostí

Úmrtí původního zákazníka – nový odběratel prohlašuje, že původní zákazník zemřel, že mu svědčí právo k užívání nemovitosti nebo bytu. Dále, že elektřinu odebíral s původním odběratelem, se kterým žil ve společné domácnosti. Že odběrné místo užívá, hradí a zavazuje se hradit veškeré platby související s odběrem elektrické energie v předmětném odběrném místě.

Přepis z PO na FO a naopak – zákazník čestně prohlašuje, že již změnil užívání odběrného místa z nebytového prostoru na bytový prostor či naopak

Firmy

Pokud do odběrného místa již naše společnost dodávala plyn původnímu zákazníkovi (firmě) jsou potřeba následující dokumenty, aby přepis odběrného místa v rámci naší společnosti proběhl úspěšně.

Původní zákazník:

1. Žádost o ukončení smlouvy (včetně uvedení konečných stavů)

V případě, že původní zákazník (majitel firmy) zemřel je potřeba místo podpisu Žádosti o ukončení smlouvy doložit úmrtní list

Nový zákazník: 

1. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

2. Žádost smlouva o připojení/Smlouva o připojení/Žádost o připojení  (vyberte dle distribučního území)

 • RWE Distribuce 

Nejrychlejší způsob je uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě přímo na nejbližší  pobočce RWE, smlouva je uzavřena na počkání. O smlouvu o připojení je také možné zažádat skrz webový portál společnosti RWE, a to na adrese http://www.rwe-gasnet.cz/cs/emp/zadost-o-pripojeni/duvod-zadosti/. Smlouva o připojení by Vám měla být doručena do několika pracovních dní na Vaší e-mailovou adresu, kdy je nutné tento dokument podepsat a zaslat doporučeně společnosti RWE na adresu:

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Odd. komplexních požadavků

Plynární 2748/6

702 72 Ostrava – Mor. Ostrava

Dále Vás žádáme o zaslání scanu Smlouvy o připojení spolu s ostatními dokumenty.

 •  EON Distribuce

Žádost o připojení k distribuční soustavě

 • Pražská Plynárenská Distribuce

Není potřeba žádný další dokument ke sjednání Smlouvy o připojení        

3. Doklad o vztahu k nemovitosti (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru)

4. Předávací protokol

5. Plná moc

 • Plná moc (PDF ) –  v případě, že požadujete vyplnění ŽSoP/ŽoP/SoP za nového zákazníka

6. Čestné prohlášení – je potřeba pouze pokud nastala jedna z následujících událostí

Přepis z PO na FO a naopak – zákazník čestně prohlašuje, že již změnil užívání odběrného místa z nebytového prostoru na bytový prostor či naopak

Fakturace

Jak často budu dostávat fakturu?

Faktury budete dostávat zpravidla jednou za rok v závislosti na pravidelném odečtu příslušného provozovatele distribuční soustavy (bude zachován stávající cyklus).

Koho se týká osvobození od daně z plynu? Musím platit daň z plynu?

Odběratelé kategorie domácnost jsou od daně z plynu osvobozeni. Dále jsou od daně osvobozeni maloodběratelé využívající plyn pro domovní kotelny na základě čestného prohlášení, které naleznete zde.

Co je to elektronická fakturace?

Jednou ze služeb, kterou poskytuje EP ENERGY TRADING svým zákazníkům, je zasílání elektronických faktur za dodávku elektřiny a zemního plynu e-mailem. Současně je elektronická faktura ukládána na účet zákazníka na zabezpečeném Zákaznickém portálu. Zákazník tak má elektronickou fakturu k dispozici okamžitě po jejím vystavení, s předstihem získá přehled o nákladech na odebrané energie a fakturu může komfortně sdílet s dalšími osobami. Zasíláním elektronických faktur zároveň společně přispíváme k šetření našich přírodních zdrojů.

Elektronická faktura je dnes plnohodnotným ekvivalentem papírové faktury. Soubor s fakturou (formát PDF) je podepsán elektronickým podpisem, který vám garantuje, že nedošlo k žádným změnám souboru mezi vystavením elektronické faktury a jejím stažením do vašeho počítače. Faktura podepsaná elektronickým podpisem slouží jako běžný daňový doklad.

Současně s fakturou zasíláme zákazníkům soubor „Příloha k faktuře“ s detailním rozborem odběru a jednotlivých fakturovaných položek ve formátu xls (MS Excel), se kterým je možné dále pracovat a provádět potřebné analýzy odběrů.
Nespornou výhodou je i skutečnost, že na Zákaznickém portálu zákazník nalezne faktury a přílohy k fakturám za aktuální i uplynulá období, a má tak stálý přístup k historii svých odběrů. Tuto službu poskytuje EP ENERGY TRADING zdarma.

Myslím si, že mám špatně vypočtenou zálohovou platbu. Lze její výši změnit?

Vlastní výpočet výše záloh, který provádí dodavatel, závisí na dvou základních parametrech. Prvním je plánovaná roční spotřeba dle provozovatele distribuční soustavy (uvedená v informačním systému Operátora trhu), druhým je predikovaná cena dodávky plynu. Na výši zálohy má také vliv případný přeplatek či nedoplatek odběratele. Vždy však musí platit, že výše zálohy by měla co nejvěrněji odrážet předpokládanou spotřebu plynu.

Celková výše zálohových plateb by neměla být větší než 100 % platby odpovídající spotřebě za předchozí srovnatelné období za předpokladu zachování hodnoty rezervované kapacity.

Pokud nesouhlasíte s výší nebo frekvencí záloh, které byly navrženy ze strany dodavatele plynu, můžete provést změnu buď telefonicky na naší Zákaznické lince 255 707 099 (domácnosti), 255 707 098 (firmy), nebo e-mailem na adrese info@epet.cz.

Upomínky

Kdy odesíláte upomínku?

Orientační termíny zasílání upomínek jsou tyto:

 • první upomínka po 7 dnech po uplynutí splatnosti,
 • druhá upomínka po 17 dnech od uplynutí splatnosti, nejdříve 10 dní od zaslání poslední upomínky,
 • třetí upomínka po 27 dnech od uplynutí splatnosti, nejdříve 10 dní od zaslání poslední upomínky,
 • čtvrtá upomínka po 37 dnech od uplynutí splatnosti, nejdříve 10 dní od zaslání poslední upomínky.

Co mám dělat, pokud obdržím upomínku?

Prosím zkontrolujte, zda platba proběhla. Pokud ano, informujte nás laskavě na naší zákaznické lince 255 707 099 pro domácnosti nebo 255 707 098 pro firmy, případně e-mailem na info@epet.cz, a uveďte, na jaký účet a pod jakým variabilním symbolem platba proběhla. Je možné, že se platbu nepodařilo správně přiřadit.

Pokud platba faktury neproběhla, proveďte prosím co nejdříve její úhradu.

Smlouvy

Jakou smlouvu mám zvolit?

Nejvhodnější smlouvou pro zákazníky kategorie Domácnost a Maloodběr je „Smlouva o sdružených službách dodávky plynu“. Na základě této smlouvy dodavatel zajišťuje kompletní služby související s dodávkou plynu. V praxi to znamená, že vám bude chodit jedna faktura, kde budete mít vyúčtovány veškeré položky spojené s dodávkou plynu.

Jak vypadá smlouva a co na ní najdu?

Smlouvy naleznete na stránce Žádosti a smlouvy v sekci Ke stažení. Jsou rozděleny podle toho, zda se týkají dodávek elektřiny nebo plynu a zda je uzavírá domácnost nebo firma.

Do smlouvy je potřeba vyplnit údaje o zákazníkovi, specifikovat odběrné místo (v případě elektřiny také distribuční sazbu a hodnotu jističe) a požadované platební podmínky. Důležité je také doplnit způsob, jakým chce zákazník ukončit stávající vztah k dosavadnímu dodavateli elektřiny či plynu. V případě, že požaduje, abychom ukončili smlouvu za zákazníka my, je k tomu nutné vyplnit plnou moc.

Technika

Co je to smlouva o připojení?

Smlouva o připojení je uzavřena mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy a stanovuje technické detaily připojení odběrného místa k distribuční soustavě (např. tlak, místo připojení, spotřebiče, typ/druh měření). Pro nově se připojující odběrná místa je podepsaná smlouva o připojení podmínkou zahájení dodávky plynu do odběrného místa. Při přepisu je nutnou podmínkou změny dodavatele minimálně podaná žádost o připojení k distribuční soustavě. U stávajících odběrných míst není platná smlouva o připojení podmínkou změny dodavatele.

Jak zabezpečíte, že plyn budu dostávat právě od vás? Natáhnete nové potrubí? Vyměníte plynoměr?

Plynovod, kterým vám je přiváděn plyn, je majetkem provozovatele distribuční soustavy, což není dodavatel zemního plynu. Provozovatel distribuční soustavy pouze zajistí dopravu plynu od vašeho dodavatele do vašeho odběrného místa (obdoba poštovní služby). K žádné fyzické změně vlastností plynu nebo připojení nedojde, pouze se změna dodavatele pozitivně odrazí na vašich výdajích za dodávku plynu. Rovněž plynoměr je v majetku provozovatele distribuční soustavy a nedochází k jeho výměně.

Co mám dělat v případě poruchy plynoměru?

Můžete buď kontaktovat naše Zákaznické centrum, nebo rovnou zákaznický servis provozovatele distribuční soustavy, který odstranění poruchy zajistí (provozovatel distribuční soustavy je vlastníkem plynoměru).

Co mám dělat v případě úniku plynu?

Uzavřete hlavní domovní uzávěr, větrejte a ihned volejte poruchovou linku provozovatele distribuční soustavy na telefonním čísle 1239.

Proč se přešlo od objemových jednotek (m3) na energetické jednotky (kWh, MWh)?

Hlavním důvodem pro změnu objemových jednotek na jednotky energetické je objektivnější způsob účtování spotřeby zemního plynu. Zemní plyn je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita může být odlišná. Množství energie, které se ze zemního plynu získá, se tak při odebrání stejného objemového množství může lišit. Ve vztahu ke konečným odběratelům se jedná o přesnější způsob účtování, při kterém platí za skutečně dodanou energii zemního plynu. Prodej zemního plynu v energetických jednotkách tedy lépe vystihuje množství dodané energie vázané v zemním plynu. Spálením 1 m3 zemního plynu ze dvou různých zdrojů o rozdílném spalném teple vzniká rozdílné množství energie. Dodaný objem plynu proto není zcela objektivním ukazatelem spotřeby energie. Přechod na účtování zemního plynu v energetických jednotkách přinesl i snadnější porovnání výhodnosti paliv a energií používaných pro vytápění.

Přibližné převody jednotek používaných v plynárenství

1 m3 = 10,55 KWh = 0,01055 MWh

Co je spalné teplo, přepočítávací objemový koeficient a jak se počítá?

Přesné informace naleznete zde.

Přezkoušení správnosti měření plynoměru

Odběr plynu zákazníka je podle § 71 zákona č. 458/2000Sb., (energetického zákona) měřen měřícím zařízením (plynoměrem). Toto zařízení udržuje provozovatel distribuční soustavy, který též pravidelně ověřuje správnost jeho měření. Rovněž podle § 71 odst. 9 tohoto zákona má zákazník právo v případě pochybností o správnosti údajů měření nechat měřící zařízení přezkoušet, zda daný plynoměr splňuje požadavky stanovené certifikátem schválení typu a relevantním předpisem ČSN. O ověření přezkoušení by měl zákazník požádat provozovatele distribuční soustavy nejpozději po obdržení vyúčtování spotřeby zemního plynu za dané fakturační období.

Provozovatel distribuční soustavy je potom povinen, v případě vzniku pochybností o správnosti údajů měření, zajistit ověření správnosti měření plynoměru.

Přezkoušení plynoměru provádí vždy nezávislé metrologické středisko, které je autorizováno Českým metrologickým úřadem k ověřování měřidel v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, takže není opodstatněné se obávat nevěrohodnosti provedeného ověření.

Pokud se potvrdí, že na měřícím zařízení byla v době provádění odečtu závada, stanoví se náhradní údaje o spotřebě nebo dodávce plynu podle § 5, odst. 3) vyhl. č. 108/2011 Sb., o měření, ve znění pozdějších předpisů. Spotřeba se stanoví na základě množství plynu dodaného ve stejném období minulého roku nebo odebraného množství zemního plynu naměřeného v následujícím srovnatelném období.

Také platí, že pokud byla na měřícím zařízení shledána závada, vzniklé náklady na přezkoumání měřidla ponese provozovatel distribuční soustavy. Pokud však měřící zařízení závadu nevykazovalo, vzniklé náklady na přezkoušení plynoměru nezávislým metrologickým střediskem uhradí zákazník.

Ceny

Z čeho se skládá výsledná cena plynu?

Cena plynu se dělí na část regulovanou Energetickým regulačním úřadem a část neregulovanou, kterou stanovuje obchodník s plynem dodávající plyn na konkrétní odběrné místo. Do regulované složky ceny plynu se zahrnuje cena za přepravu plynu, cena za distribuci plynu a cena za služby operátora trhu. Výši a strukturu neregulované složky ceny stanovuje každý obchodník s plynem podle své obchodní strategie. Tato část ceny se řídí pouze smluvním vztahem mezi odběratelem a dodavatelem. Rozhodující podíl v celkové ceně dodávky tvoří cena za komoditu a obchod. Tato cena obsahuje nákupní cenu komodity od dovozce nebo od jiného obchodníka, od něhož daný obchodník plyn nakupuje, náklady na obchodní činnost a marži obchodníka. Dále se k celkové platbě připočítává daň z přidané hodnoty ve výši 20%.

Kde najdu aktuální ceník?

Aktuální ceník pro domácnosti najdete zde, ceník pro firemní zákazníky zde.

Co je to vypočtená kapacita na dobu neurčitou?

Odběrnému místu s roční spotřebou v oblasti 63-630 MWh/rok je každý měsíc vypočítána provozovatelem distribuční soustavy „vypočtená kapacita na dobu neurčitou“. Jedná se o předpokládaný maximální denní odběr v m3. Tato kapacita se počítá dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a slouží k výpočtu regulované platby za kapacitní část distribuce a neregulované platby za kapacitní část ceny dodávky.

Budu platit pokutu za překročení vypočtené kapacity na dobu neurčitou?

Překročení vypočtené kapacity není pokutováno. Velikost této kapacity slouží jen pro výpočet plateb za kapacitní část distribuce. Velikost denního odběru plynu u vašeho odběrného místa je limitována pouze smlouvou o připojení (technické parametry měření a plynovodu).