Bioplynka: Snadný způsob, jak vyrobit a využít bioplyn i ve vaší domácnosti


Datum vydání: 11. 3. 2019

Přemýšlíte, jak ekologicky naložit s kuchyňským odpadem, který nepatří na kompost? Nebo chováte hospodářská zvířata, která produkují tolik hnoje, že jej nestíháte využít na zahradě? Vyzkoušejte domácí bioplynovou stanici, s níž veškerý biologický odpad snadno přeměníte na využitelné teplo.

Cedule Biogas

Kosti, olej, zbytky mléčných výrobků a masa – to vše je biologický odpad, který nelze kompostovat. Veškerou rostlinnou i živočišnou biomasu však můžete efektivně využít v domácí bioplynce – malé stanici na výrobu bioplynu, která vaše odpadky promění nejen ve kvalitní tekuté hnojivo, ale i v energii, využitelnou při vaření.

 

Kde se bere přírodní bioplyn?

Bioplyn vzniká při anaerobní fermentaci neboli bakteriálním rozkladu organických látek za nepřístupu vzduchu. Jeho hlavní složkou je metan, který lze využít jako zdroj energie. V menším množství jsou pak zastoupeny i další plynné sloučeniny či prvky, jako je oxid uhličitý, vodík, dusík a kyslík. V přirozených podmínkách vzniká bioplyn zejména v bažinách či rašeliništích a v trávicím ústrojí některých zvířat.

Řízená výroba bioplynu v bioplynkách

Nejrozšířenější metodou cílené výroby bioplynu je řízená fermentace v bioplynkách. Ta probíhá za pečlivě regulovaných podmínek vhodných pro činnost jednotlivých mikroorganismů, které se postupně podílejí na rozkladu bioodpadu. Zatímco organická část zpracovávaného substrátu se v bioplynce přemění na bioplyn, zbylý digestát lze použít jako účinné tekuté hnojivo.

Bioplyn z velkokapacitních bioplynek se následně využívá především k výrobě tepla a elektřiny. V praxi se s ním můžete setkat například při vytápění budov, skleníků nebo průmyslových sušáren dřeva či obilí. Po vyčištění bioplynu od příměsí lze vzniklý biometan uplatnit i při výrobě mechanické energie, sloužící k pohonu vozidel se spalovacím motorem na stlačený zemní plyn (CNG).

Malou bioplynku můžete mít doma i vy

V České republice dnes stojí více než čtyři sta velkých bioplynových stanic, zpracovávajících odpad ze zemědělských družstev nebo průmyslový a komunální bioodpad. Menší verzi bioplynky si však můžete pořídit i do vaší domácnosti.Jednoduché zařízení pro vás denně zpracuje přibližně šest litrů potravinového odpadu nebo až patnáct litrů hnoje. Každý den si tak můžete zajistit dostatek energie na uvaření dalších jídel i stálý přísun několika litrů kvalitního organického hnojiva. Celé zařízení je kompaktní a čisté a nemusíte se při jeho použití obávat nepříjemného zápachu.

Energie z bioplynu

Protože musí být bioplynka umístěna venku a zároveň dobře funguje jen při teplotách nad sedmnáct stupňů, můžete ji buď využívat pouze od jara do podzimu, nebo umístit do vhodné stodoly či skleníku. Z důvodu své sezónní využitelnosti je bioplynka mimořádně vhodná pro chaty a chalupy, kde vám během léta poskytne dostatek energie pro několik hodin vaření denně.

Bioplynka pomáhá i v boji proti skleníkovým plynům

V praktické domácí bioplynce snadno zužitkujete odpad vzniklý při chovu dobytka, zbytky jídel a další nepotřebné rostlinné či živočišné materiály. Získáte tak nejen využitelnou energii a vynikající hnojivo, ale i dobrý pocit z toho, že vaše domácnost snížila množství vyprodukovaného oxidu uhličitého až o několik tun ročně.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora