Bude zemní plyn nahrazen ekologickým biometanem i v českých domácnostech?


Datum vydání: 17. 7. 2019

Už v roce 2030 by podle současných plánů mělo v České republice fungovat 200 bioplynových stanic upravených pro výrobu biometanu. Ten bude využíván nejen k pohonu vozidel na stlačený zemní plyn, ale i jako ekologičtější náhražka zemního plynu přibližně ve čtvrtině českých domácností.

Výroba bioplynu

Menší závislost České republiky na zemním plynu z dovozu, zlepšení kvality zemědělské půdy i méně emisí z automobilového průmyslu – to vše lze očekávat za deset let, kdy by měla v České republice začít fungovat výroba biometanu ve velkém.

 

Co je to biometan a k čemu slouží

Biometan vzniká odstraněním oxidu uhličitého a dalších příměsí z bioplynu. Protože je bioplyn vyráběn z bioodpadů a odpadů vzniklých při zemědělské produkci, je i biometan ekologickým zdrojem energie.

Jelikož je složení biometanu téměř shodné se složením zemního plynu, může jej biometan nahradit při výrobě energie, a to výrazně efektivněji než bioplyn. Biometan lze míchat se zemním plynem a k jeho distribuci může být využívána stávající plynárenská soustava. Stlačený biometan, označovaný jako bioCNG, je používaný k ekologicky šetrnému pohonu vozidel na stlačený zemní plyn.

Jak fungují stanice pro výrobu biometanu

V Evropě se nachází více než 500 bioplynových stanic produkujících biometan. Zatímco v České republice jich dnes najdete jen několik, v sousedním Německu je biometan vyráběn přibližně ve 200 bioplynových stanicích.

Velkou výhodou těchto stanic je možnost rychlého a flexibilního řízení množství vyrobené energie. Vyprodukovaný bioplyn nevyužitý k výrobě elektřiny v nich totiž může být kdykoliv přeměněn na biometan, který lze snadno uskladnit pro pozdější použití nebo zužitkovat jako bioCNG. Bioplynové stanice s výrobnou biometanu se tak dokáží snadno a rychle přizpůsobit například kolísavé produkci elektřiny ve větrných či solárních elektrárnách.

Jak pomáhá biometan zemědělské půdě?

Digestát, který vzniká jako vedlejší produkt při výrobě biometanu, lze využít jako účinné přírodní organické hnojivo. Tím, že navýší podíl organické hmoty v půdě, přispěje nejen ke zkvalitnění zemědělské produkce, ale také ke zlepšení stability půdy i její odolnosti vůči erozi. Vyšší obsah organické hmoty v půdě navíc napomáhá zadržování vody a přispívá k větší pestrosti půdních organismů.

Kdy začneme topit českým biometanem?

V České republice jsou pro výrobu biometanu ideální podmínky – roste poptávka po alternativních zdrojích energie a navíc už zde funguje rozsáhlá síť bioplynových stanic i další plynárenská infrastruktura. Současné plány počítají s výstavbou nových stanic pro výrobu biometanu i s úpravou vybraných stávajících bioplynových stanic. Od roku 2030 by tak mohla český biometan využívat přibližně čtvrtina českých domácností.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora