Co je ozonová vrstva a ozonová díra?


Datum vydání: 24. 11. 2022

Ozonová vrstva je tenká část zemské atmosféry, která pohlcuje téměř veškeré škodlivé ultrafialové záření ze Slunce. „Ozonové díry“ jsou populární názvy pro oblasti poškozené ozonové vrstvy. To je ale nepřesné. Co je ozonová vrstva a co způsobuje „ozonová díra“? Co by se stalo, kdyby nebyla kolem Země žádná ozonová vrstva?

Ozónová vrstva kolem Země

Co je ozonová vrstva?

Ozonová vrstva je jednou z vrstev stratosféry, druhé vrstvy zemské atmosféry. Stratosféra je hmota ochranných plynů, která se drží na naší planetě. Stratosféra získala svůj název, neboť je stratifikovaná, vrstevnatá – s rostoucí výškou se stratosféra otepluje. Stratosféra se s výškou zahřívá, protože ozonové plyny v horních vrstvách pohlcují intenzivní ultrafialové záření ze Slunce. 

Ozonová vrstva funguje jako štít pro život na Zemi.

Ozon je přirozeně se vyskytující molekula, jedná se o bezbarvý plyn. V atmosféře je pouze stopovým množstvím plynu. Plní ale důležitou roli – dobře zachycuje typ zářeníultrafialové záření neboli UV záření, které může proniknout ochrannými vrstvami organismů, jako je kůže. Existují dva hlavní typy UV záření: UVB a UVA.

Ozónová vrstva - ochrana Země před UV zářením

UV index

UV index se používá jako jednotka při měření slunečního záření, podle níž volíme ochranu těla. Vypočítává se pomocí počítačového modelu, který spojuje sílu slunečního UV záření v přízemní vrstvě s předpovídanou koncentrací stratosférického ozonu a množstvím oblačnosti a nadmořskou výškou. Výpočet prováděný některými státy zahrnuje též pozemní pozorování.

Co je „ozonová díra“?

V důsledku lidské činnosti se do atmosféry uvolňují chemické látky obsahující atomy chloru a bromu. Tyto látky v kombinaci s určitými povětrnostními podmínkami způsobují reakce v ozonové vrstvě, které vedou k ničení molekul ozonu

A tak se ozonová vrstva ztenčuje a ztenčuje. Poškození ozonové vrstvy je spíše opravdu tenká skvrna než díra. To ale neznamená, že se jedná o méně závažný problém.

Poškozování ozonové vrstvy se děje celosvětově, avšak závažné poškození nad Antarktidou (díra velikosti kontinentu) se označuje jako „ozonová díra“. V poslední době dochází ke zvýšenému poškozování ozonové vrstvy také nad Arktidou.

Ozonová díra

Co způsobuje ozonová díra?

Oblast ozonové díry se určuje z mapy celkového sloupce ozonu. Vypočítává se z plochy na Zemi, která je ohraničena čarou s konstantní hodnotou 220 Dobsonových jednotek.

V roce 1987 se svět spojil a podepsal Montrealský protokol globální dohodu o ochraně ozonové vrstvy Země. Cílem dohody bylo postupné odstranění řady chemických látek.

A co způsobuje ozonová díra? Jak jsme si už pověděli, bez ozonové vrstvy by na zemský povrch dopadlo přespříliš škodlivého UV záření. To by byla katastrofa! 

Dnes se ozonová vrstva zaceluje a chrání planetu před potenciálně ničivými účinky ultrafialového záření. Ale vyhráno ještě nemáme!

Co by se stalo, kdyby nebyla kolem Země ozonová vrstva?

Během několika dní po zániku ozonové vrstvy by mnoho rostlin uhynulo. Intenzita slunečního záření by znemožnila fotosyntézu. A bez rostlin by se zhroutil potravní řetězec

Příliš mnoho ultrafialového záření masivně ovlivňuje zdraví (může způsobit rakovinu kůže a oční zákal), rostliny, mořské živočichy, zvířata, a dokonce i materiály, jako jsou plasty, dřevo, látky, guma.

I přesto, že se ozonová vrstva dostala z hlavních stran novin, stále je pod tlakem. Ozonová díra není minulostí. Díky mezinárodním opatřením se očekává, že se ozonová vrstva do roku 2050 obnoví na úroveň před rokem 1980 ve středních zeměpisných šířkách a do roku 2065 v polárních oblastech

Dokážete si vy představit, co by se stalo, kdyby ozonová vrstva nebyla kolem Země?

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora