Co je přímé a nepřímé měření elektřiny?


Datum vydání: 11. 7. 2018

draty-vysokeho-napeti

Narazili jste na pojmy přímé či nepřímé měření elektřiny a přemýšlíte, co to znamená a zda se to nějakým způsobem dotýká i vašeho odběru elektřiny?

Na úvod můžeme říci, že s přímým měřením elektrického proudu má teoreticky zkušenosti každý, kdo přišel do kontaktu s elektroměrem, zatímco nepřímé měření se bude týkat hlavně zaměstnanců z energetického průmyslu.

 

Přímé měření

Zjednodušeně lze říci, že k přímému měření elektřiny dochází ve chvíli, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina, která proudí do vaší nemovitosti. Pro měření není v takové situaci potřeba používat žádné měřicí transformátory.

Přímé měření se používá u odběrů elektřiny ve většině běžných případů, tedy u rodinných i panelových domů, úřadů, škol, restaurací a dalších městských budov.

Nepřímé měření

Naproti tomu k nepřímému měření dochází při měření vysokých příkonů, kdy je měřený proud nebo napětí příliš vysoké (klasicky u drátů elektrického vedení), a není tak reálné měřit jej standardním elektroměrem.

V takových situacích je proto nutné použít pro měření elektroměr v zapojení s měřicími transformátory, které hodnotu měřeného napětí sníží: elektroměrem tak prochází napětí o maximální hodnotě 5 A.

5-amperu

Aby poté bylo možné zjistit skutečnou hodnotu odběru elektrického proudu, naměřená hodnota se ve stejném poměru opět vynásobí, a tak elektroměr ukazuje hodnotu reálného odběru elektřiny v daném místě.

Podle toho, na kterou stranu jsou transformátory připojeny, lze rozlišovat primární měření (transformátor je na straně vyššího napětí), nebo sekundární měření (transformátor je na straně nižšího napětí).

Co to pro vás znamená?

Patříte-li tedy ke standardním odběratelům elektřiny, pak se vás týká pouze přímé měření elektřiny. Vystačíte si tak s běžným elektroměrem, který je určen pro přímé měření napětí 230 V, nicméně vždy by měl být plně certifikovaný.

V případě, že jste v situaci, kdy řešíte odběr vysokého napětí, doporučujeme vám kontaktovat přímo dodavatele elektřiny. Dopředu tak předejdete všem úskalím, s kterými je nepřímé měření odběru elektřiny spjato.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora