Co je zelená energie a jaký je v ní rozdíl?


Datum vydání: 18. 8. 2021

Zásuvka se zelenou elektřinou

Zelená energie neboli zelená elektřina je jeden z nejjednodušších způsobů, jak můžete přispět ke zlepšení životního prostředí. V čem je zelená energie jiná a jak se změna zdroje projeví u vás doma? Pokud chcete i vy pomoci přírodě, můžete se podívat na naši nabídku zelené elektřiny.

Co je zelená energie

Zelená energie je vyrobená čistě z obnovitelných zdrojů pomocí technologií ohleduplných k životnímu prostředí. Využívá se například sluneční záření, proud vody, vítr nebo rostliny.

Klasické zdroje energie jsou naopak neobnovitelné. To znamená, že očekáváme jejich vyčerpání v horizontu desítek či stovek let. Patří sem fosilní paliva, jako je uhlí, ropa či zemní plyn, ale také látky pro výrobu jaderné energie. Problém spočívá také ve spalování fosilních paliv a vypouštění škodlivých látek do ovzduší.

zdroje zelené energie

Solární energie

Solární energie u nás patří k často využívaným zdrojům i v samotných domácnostech, zejména u pasivních domů. Podobné panely, které vídáte na střechách rodinných domů, mohou také sloužit k získání elektrické energie ve velkém měřítku. Solární panely lze instalovat například na zemědělsky nevyužitelné plochy nebo na střechy velkých skladů.

Větrná energie

V České republice i celé Evropě došlo v posledních letech k výraznému nárůstu větrných elektráren, které dnes pokryjí 16 % celkové spotřeby elektrické energie. Pro získání energie je třeba, aby proud vzduchu dostatečně roztočil větrné turbíny. Proto je optimální umístění na větrných místech, jako jsou kopce nebo širé moře. Největší větrnou elektrárnou je Walney Wind Farm, která se rozkládá na ploše 145 kilometrů čtverečních s výkonem 659 megawattů.

Vodní energie

Vodní energie může pocházet z klasických velkých energetických přehrad a nádrží, malých vodních elektráren i průtočných elektráren. Velký potenciál má také využití energie mořského vlnění a střídání přílivu s odlivem. Výhodou vody oproti vzduchu je stonásobně vyšší hustota, díky které i pomalý proud zajistí relativně velké množství energie.

Bioenergie

Bioenergii získáváme z biomasy – biologického materiálu, jímž jsou například rostliny či jejich části. Biomasa se v energetice využívá buď přímo spálením nebo nepřímo přeměnou na biopalivo. Využívání bioenergie není uhlíkově neutrální, uvolňování plynů je ale mnohonásobně nižší než u fosilních paliv.

Geotermální energie

Geotermální energie využívá tepelnou energii zemského jádra. V přírodě můžete její působení vidět na sopkách nebo v horkých pramenech. Geotermální elektrárny jsou rozšířené například v Itálii či na Islandu. U nás nemají tak velký potenciál, využívají se ale tepelná čerpadla v domácnostech.

elementy zelené energie

Jak funguje zelená energie

Zelená energie funguje stejně jako obyčejná. V její kvalitě není rozdíl a vy jako spotřebitel nepoznáte, zda telefon nabíjíte energií získanou ekologicky, či nikoliv. Ve skutečnosti k vám skrz distribuční síť vždy putuje mix elektřiny z různých zdrojů, od uhelné energie až po zelenou.

Rozdíl spočívá v tom, kolik energie a z jakých zdrojů dodavatel nakoupí. Čím vyšší je poptávka po energii z udržitelných zdrojů, tím více jí dodavatel musí nakoupit.

Jak ale zjistíte, že skutečně platíte za energii z obnovitelných zdrojů? Váš dodavatel zelené energie má povinnost nakoupit stejné množství, jaké prodá koncovým spotřebitelům. Celý proces hlídá Operátor trhu s elektřinou, který dodavateli vystaví záruku původu. Tu od něj můžete kdykoliv vyžádat. Záruce o původu se někdy říká také certifikát. Někteří dodavatelé dávájí certifikát o původu elektřiny také koncovým uživatelům.

Proč přejít na zelenou energii

Zelená energie je naší budoucností. Fosilní paliva ani další tradičně využívané zdroje energie nejsou nekonečné. Když se rozhodnete přejít na zelenou energii, dáte dodavatelům jasné znamení, že je o ně zájem. Svou volbou máte vliv například na:

  • Podílu zelené energie na celkovém množství
  • Snižování emisí skleníkových plynů do ovzduší
  • Šetření omezených zdrojů, jako je uhlí nebo nafta
  • Rozvoji technologií zefektivňujících využití obnovitelných zdrojů

Při přechodu na zelenou energii se pro vás prakticky nic nezmění. Pouze váš dodavatel zelené energie nakupuje energii z obnovitelných zdrojů a také má na tuto energii certifikát o původu. Veškeré spotřebiče budou fungovat stále stejně a cenový rozdíl je zanedbatelný. Svým rozhodnutím ale pomůžete životnímu prostředí a naší planetě.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora