Co všechno je potřeba k revizi elektřiny ve vašem domě?


Datum vydání: 14. 8. 2018

elektricke-rozvody

Není nic horšího než neudržovaný dům se zanedbanými rozvody elektřiny. Následky nedostatečné údržby elektrických rozvodů se mohou dříve či později nemile projevit. Pokud ve svém domě pravidelně neprovádíte revizi elektroinstalace, mohou vám rozvody časem úplně přestat fungovat. Jak probíhá revize elektroinstalace a jak často má smysl revizi elektroinstalace dělat?

V horším případě může dojít dokonce k požáru nebo úrazu. Revize elektroinstalace předchází újmě na majetku a především bezpečí a někdy také může zachránit lidské životy.

Revizi elektroinstalace v současné době upravují normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Ty zahrnují revize elektroinstalace, jejich součástí však nejsou revize elektrických spotřebičů a hromosvodů, na něž se vztahují samostatné normy, podle kterých je potřeba revize provádět.

 

Jak často je potřeba kontrolovat elektroinstalaci?

V případě nově instalovaných rozvodů je revize naprostou samozřejmostí. Jedná se o takzvanou úvodní nebo výchozí revizi elektroinstalace, která je nezbytnou součástí kolaudace. Pokud již v minulosti byla revize na vaší elektroinstalaci provedena, týká se vás pouze kontrolní revize. Lhůty pro pravidelné kontroly elektroinstalace jsou stanoveny ve výše zmíněných normách. Při revizi je kontrolována funkčnost a bezpečnost všech rozvodů a souvisejících elektrických zařízení.

V rámci bytových a rodinných domů a kancelářských budov by měla být revize prováděna jednou za pět let. Pokud ale provádíte rekonstrukci, při níž zasahujete do elektroinstalace, jste povinni revizi provést ihned po dokončení všech úprav, a to ještě před tím, než dojde k zahájení jejího plnohodnotného provozu.

V případě venkovního osvětlení, rekreačních objektů, škol, školek a míst, kde jsou rozvody spojeny s používáním vody, jsou lhůty pro pravidelné revize podstatně kratší.

!!! Všechny firmy a instituce musí mít revizi, jelikož jinak se vystavují vysoké pokutě, pokud se stane nehoda. V případě nehody jsou zde i případy trestního stíhání pro zanedbání povinnosti. 

Kdo revize může provádět?

Revizi elektroinstalace je oprávněn provádět výhradně certifikovaný revizní technik, který je schopen se prokázat potřebným osvědčením a kvalifikací. Provádět revizi svépomocí nebo bez potřebného vybavení se rozhodně nevyplácí. V případě problému, který vznikne v důsledku nedostatečně či neodborně provedené revize, vám hrozí krácení pojistného plnění. S nedodržením bezpečnostních předpisů však souvisí také právní odpovědnost.

Navíc budete potřebovat od revizního technika revizní zprávu, kterou je dobré pečlivě uschovat. Pokud by se něco přihodilo, tak můžete počítat s tím, že pojišťovna si revizní zprávu vyžádá. Pokud ji mít nebudete, tak hrozí, že díky tomu nedostanete vyplacenou pojistku.

Co musí obsahovat platná revizní zpráva?

  • Druh revize (výchozí nebo pravidelná),

  • Vymezení elektrického zařízení,

  • použité přístroje pro měření při revizi,

  • Naměřené hodnoty,

  • sProvedené úkony revize,

  • Závady a poznámky,

  • Datum zahájení a ukončení revize,

  • Jméno a podpis revizního technika i s evidenčním číslem.

Kolik stojí revize elektroinstalace?

Nejdražší je výchozí revize. Následné pravidelné revize stojí pro dům okolo 2200 Kč. Pro byty se pohybují do 2000 Kč.

Jak revize probíhá?

Pokud je revize elektroinstalace právě před vámi, připravte se na to, že po vás zkušený revizní technik může chtít doklady související s instalací.

V případě opakované revize bude pravděpodobně požadovat výchozí neboli první provedenou revizi. Podle vámi dodaných podkladů poté technik projde veškeré části elektroinstalace, provede potřebná měření a na závěr vystaví revizní zprávu. V té objektivně popíše stav elektroinstalace, uvede případné závady a doporučení. Součástí zprávy je informace, zda je elektroinstalace schopna bezpečného provozu, či nikoliv.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora