Energetický management je promyšlený způsob, jak šetřit peníze i přírodu


Datum vydání: 19. 7. 2019

Téměř polovinu provozních nákladů každé nemovitosti tvoří výdaje za vytápění, klimatizaci, větrání a osvětlení. Energetický management představuje účinný způsob, jak naplánovat a následně i zrealizovat úsporná opatření, která eliminují energetické ztráty a sníží spotřebu energie.

Energetický management

Hlavním cílem energetického managementu je zajištění funkčního a zároveň ekonomického i ekologického pokrytí všech energetických potřeb každé budovy. Náklady na zavedení energetického managementu jsou malé ve srovnání s tím, jaké finanční úspory za energie mohou s jeho pomocí firmy, výrobní podniky či obce dosáhnout.

 

Vše začíná vstupní analýzou

Prvním krokem při zavádění systému energetického managementu je monitorování a detailní analýza spotřeby energie – například elektřiny – jednotlivých objektů. Součástí tohoto procesu jsou nejen odečty měřičů spotřeby energie, ale i kontrola faktur a mapování chování všech uživatelů dané budovy. Na základě těchto dat je pak provedena hloubková analýza, jejímž cílem je vyhodnotit návratnost a proveditelnost možných úsporných opatření.

Jak lze optimalizovat energetickou spotřebu?

Dalším krokem je vypracování detailního plánu, jak efektivně dosáhnout snížení spotřeby energie. K nejrozšířenějším metodám patří zlepšení tepelných i technických vlastností budovy, změna organizace jejího provozu, zavedení úsporných spotřebičů které spotřebovávají méně elektřiny, a údržba jejich optimálního stavu nebo využívání odpadního tepla i obnovitelných zdrojů energie. Podstatná je také optimalizace rozvodů energie a zajištění stabilních dodávek z vhodných zdrojů.

Důležitá je pravidelná kontrola

Pro úspěch systému energetického managementu je klíčové efektivní zavedení všech navrhovaných opatření, postupů a technických vylepšení do praxe. I proto je jeho nedílnou součástí také pravidelná kontrola správného provedení jednotlivých doporučení a analýza toho, jaké přínosy úsporná opatření přinášejí. Důležité je zejména porovnání plánovaných úspor za energie se skutečností. Na základě těchto informací je pak rozhodnuto o dalším postupu při zavádění dalších změn do praxe.

K čemu slouží krizový energetický management?

Speciální kategorií systému energetického řízení je krizový energetický management. Jeho úkolem je především provádět pravidelné kontroly, které včas odhalí případné závady či slabiny v oblasti energetiky a umožní tak předejít závažným problémům. Krizový energetický management zajišťuje také metodiku pro co nejefektivnější řešení nenadálých krizových situací. Výrazně tím zmírňuje jejich negativní dopad a zvyšuje šanci na rychlou obnovu energetických systémů v případě problémů.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora