Návratnost investice do solárního ohřevu vody? Do 7 let máte peníze zpátky


Datum vydání: 22. 11. 2018

kohoutek

Solární ohřev vody v našich životních podmínkách naplno funguje především v měsících, kdy jsou solární kolektory vystaveny dostatečnému svitu slunce. I přesto lze však na ohřevu teplé užitkové vody pomocí termického systému ročně uspořit až 70 % nákladů. Kdy se investice do solárního ohřevu vyplatí? A jak lze na pořízení solárních kolektorů ušetřit?

V zimním období, kdy jsou krátké a často zatažené dny, se domácnosti vybavené termickým systémem neobejdou bez konvenčního způsobu ohřevu vody elektřinou nebo plynem. To ale automaticky neznamená, že se vám investice do solárních kolektorů nevyplatí.

 

Jak proces ohřevu vody funguje?

Celý proces solárního ohřevu vody je poměrně složitý. Ve zkratce ale lze popsat jako pomalý průtok nemrznoucí kapaliny solárním kolektorem, kde se díky intenzivnímu slunečnímu svitu postupně ohřívá. Vytvořené teplo se následně přenáší do zásobníku teplé vody. A právě ten je důležitou součástí solárního systému ohřevu.

Zásobník by měl být konstrukčně navržen tak, aby se v něm netvořily usazeniny a kaly, které jsou živnou půdou pro zdraví škodlivé baterie. Pokud je zásobník vyroben správně, patří k jeho základním funkcím podpora vhodného rozvrstvení teplot v nádrži. Jedině tak je totiž systém nejúčinnější – vstupuje-li do něj studená voda.

Ze zásobníku již voda dále putuje samospádem, nebo nuceným oběhem přímo do koupelny, kuchyně nebo k dalšímu místu spotřeby.

Čím větší spotřeba, tím rychlejší návratnost

Přemýšlíte nad tím, zda se vám solární ohřev vody vyplatí? Určit přesný časový horizont, za který se investice do termického systému vrátí, je poměrně složité. Hraje v tom roli mnoho faktorů, které se v konkrétních situacích zásadně liší. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující návratnost patří:

  • doba, po kterou na solární panely dopadají sluneční paprsky,

  • celková spotřeba teplé užitkové vody v domácnosti,

  • orientace a sklon solárních kolektorů,

  • velikost solárního ohřívače vody,

  • plocha a kvalita solárních panelů.

V každém případě však lze na každou domácnost aplikovat jednoduché pravidlo: čím je spotřeba teplé užitkové vody větší, tím rychleji se investice do solárního systému ohřevu vody vrátí.

Menším domácnostem se z ekonomického hlediska instalace solárního ohřevu vody vyplatí spíše v případě, kdy už jim konvenční systém ohřevu vody pomalu dosluhuje, takže by bylo nutné stejně uvažovat o výměně ohřívacího systému.

Pro větší domácnosti a provozy s velkou spotřebou teplé užitkové vody představuje investice do solárního systému ohřevu značnou úsporu finančních prostředků. Návratnost se v takovém případě pohybuje okolo 5-7 let.

Vhodný projekt a dotace vám mohou ušetřit až desetitisíce

Cenu za ohřev vody solárně-termickým způsobem snadno snížíte vhodně zvoleným řešením celého systému. Kupovat velké zásobníky teplé vody a instalovat solární kolektory s velkou plochou by bylo zbytečné, pokud by takové množství teplé vody zůstávalo běžně nevyužité.

koruny-ceske

Chcete-li si propočet návratnosti zjednodušit, počítejte s kapacitou 1 až 1,5 m² solárního kolektoru a kapacitou v akumulačním zásobníku 80 až 100 litrů na jednu osobu v domácnosti. Investiční náklady si navíc můžete výrazně snížit, pokud využijete dotace v rámci programu Nová zelená úsporám.

Rozhodnete-li se žádat o dotaci na solární termický systém na přípravu teplé vody spadající pod kategorii C.3.1 a splníte-li všechny stanovené podmínky, můžete na pořízení solárního ohřevu získat až 35 000 Kč. V Moravskoslezském a Ústeckém kraji dokonce až 38 500 Kč. V případě, že žádáte o dotaci na solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění, maximální stanovená výše dotace je 50 000 Kč, ve výše zmiňovaných krajích dokonce až 55 000 Kč.

Rychlá návratnost při větším odběru

Z výše uvedených informací tedy vyplývá, že patříte-li k domácnostem či firmám, které denně spotřebují velké množství teplé vody, o investici do solárních kolektorů se vám vyplatí uvažovat. Dosáhnete-li navíc na některý z dotačních programů, doba návratnosti se ve vašem případě významně snižuje. Při odpovídání na otázku návratnosti investice do solárního ohřevu vody proto vždy záleží především na konkrétních okolnostech, které jsou úzce spjaty s provozem vaší domácnosti.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora