Jaké detektory by neměly chybět ve vaší domácnosti a kde je využít?


Datum vydání: 7. 12. 2020

co-detektor

Cílem každého majitele nemovitosti by mělo být její co nejlepší zabezpečení, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku ani na zdraví lidí. Za tímto účelem je doporučováno vybavit jednotlivé místnosti i exteriér vhodnými čidly, která dovedou detekovat přítomnost vybraného nežádoucího jevu.

 

Elektřina, plyn, voda nebo i lidé dovedou na nemovitostech napáchat škody, kterým by se mnohdy dalo účinně předejít. Vyplatí se proto investovat do vybraných detektorů, které umí včas upozornit na hrozící nebezpečí.

Odhalte včas únik plynu v málo frekventovaných místnostech

Zemní plyn není pro člověka nebezpečný svými účinky na tělo, jeho nebezpečí však tkví ve vysoké hořlavosti. V případě, že by v budově docházelo k úniku plynu, hrozí jeho nahromadění a následný výbuch, který bývá zničující.

Můžete namítnout, že jsou přece do zemního plynu přidávány příměsi, které zajišťují jeho charakteristický zápach, a v případě úniku plynu by si toho každý všiml. V méně frekventovaných prostorách o menších rozměrech by však k nahromadění kritického množství plynu mohlo dojít poměrně rychle a nikdo by to nemusel včas zaregistrovat. Z toho důvodu je doporučováno vybavit takové prostory kvalitními detektory plynu, které dovedou efektivně odhalit jeho únik a spustit zvukový alarm jakmile koncentrace překročí dolní mez výbušnosti.

Pokud už se rozhodnete vybavit vybrané prostory detektorem zemního plynu, popřemýšlejte o kombinovaném řešení, které dovede odhalit ve vzduchu i oxid uhelnatý, jenž je naprosto bez zápachu a pro člověka vysoce jedovatý.

Detektor kouře je základem protipožární ochrany

V roce 2019 vypuklo v České republice téměř devatenáct tisíc požárů. Zařízením, které by mělo být v opravdu každé domácnosti, je detektor kouře. Ten dokáže včas rozpoznat kouř ze začínajícího požáru a spustit poplach.

Kam umístit detektor kouře? Strop bude ideální

Detektory, které jsou napojené přímo na hasičské systémy, dovedou ihned přivolat potřebnou pomoc a přispět tak k záchraně lidských životů a majetku. Mohou být umístěny samostatně nebo propojeně mezi sebou navzájem.

Detektory vlhkosti a úniku vody zamezí nejedné pojistné události

Voda umí napáchat značné škody na majetku už při menším úniku. Prevencí vzniku škod způsobených vodou jsou čidla, která už při rozpoznání nepatrného množství této látky spustí alarm.

Umístění detektorů vody se doporučuje v takových místech, jako jsou technické místnosti, okenní parapety, prádelny nebo koupelny. Přístroje s čidly vlhkosti zase oceníte například na místech s vysokým rizikem vzniku plísní nebo ve skladovacích prostorech, kde by kondenzace vodní páry mohla ohrozit vaše zboží.

Ochraňte svou domácnost proti zlodějům s detektory pohybu

Zabezpečovací systémy objektů se zpravidla neobejdou bez čidel pohybu, která dovedou efektivně odhalit nejen existenci pohybu, ale i samotnou přítomnost nežádoucí osoby ve vymezené oblasti.

Funkčnost těchto zařízení je zajištěna na základě systému snímání objektů s teplotou lidského těla. Při instalaci detektorů pohybu byste měli dbát na jejich vhodné umístění, aby svou funkci plnily na 100 %. Máte-li doma nějakého mazlíčka, je nutností pořídit speciální detektory pohybu s odolností proti zvířatům.

Detektory pohybu však neslouží pouze k účelu zabezpečení budov – běžně jsou využívány například pro automatické rozsvěcení světel a jiné podobné úkony, které lze ovládat pouhým provedením pohybu.

Jak vidíte, s pomocí různých detektorů lze zabezpečit vaši domácnost tak, aby se co nejvíc minimalizovalo riziko vzniku jakékoliv škody na vašem majetku.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora