Rozdíly v energetických třídách a jak vám pomůžou při výběru spotřebičů


Datum vydání: 5. 11. 2018

spotrebice-a-energeticke-tridy

Energetické třídy označují (ne)hospodárnost spotřebičů. Vymezení energetických tříd je v rámci celé Evropské unie shodné. Co si však pod jednotlivými označeními A+, A++ či A+++ představit? A jak toto označení ovlivňuje spotřebu elektrické energie?

Povinnost uvádět údaje o měrné spotřebě elektrické energie na energetickém štítku u vybraných elektrospotřebičů je v české legislativě stanovena vyhláškou č. 442/2004 Sb. Dle současné platné legislativy musí být štítek s povinnými údaji umístěn na viditelném místě. Štítek musí uvádět povinné údaje v podobě provozní náročnosti, roční spotřeby elektřiny, tepelných ztrát a další.

 

Energetické třídy v kostce

Energetických tříd je definováno hned několik. Jsou označovány písmeny A až G, přičemž platí, že písmenem A jsou označovány hospodárné spotřebiče, zatímco písmeno G je pro daný spotřebič nejhorší známkou. Spotřebiče s nejhoršími hodnotami energetických tříd by již v současnosti neměly být v obchodech k dostání.

Od roku 2011 došlo u chladniček, mrazniček, praček a myček k zavedení nových energetických tříd A+, A++ a A+++. Nejnovější a nejhospodárnější modely elektrospotřebičů jsou tak v současnosti označeny kategorií A+++.

energeticke-tridy-1

Rozdíl mezi jednotlivými energetickými třídami ve spotřebě energie činí v průměru přibližně 20 %. Platí tedy, že spotřebič s označením A+++ je asi o 20 % úspornější, než spotřebič patřící do energetické třídy A++.

Nejprve řešte užitnost, až poté energetickou třídu spotřebiče

Každá domácnost by měla k výběru nového spotřebiče přistupovat podle jejích konkrétních požadavků a možností. Zatímco někdo si vystačí se 75litrovou ledničkou, pro jiného je i lednička s objemem 200 litrů malá.

Bylo by tedy pošetilé kupovat 300litrovou ledničku jen proto, že spadá do hospodárnější energetické třídy, když by u vás doma nakonec stejně zela prázdnotou. Menší model ledničky pro vás může být v takovém případě energeticky výhodnější, přestože je řazen do méně hospodárné energetické třídy než jiné větší modely.

pohled-z lednice

Podobně je vhodné splnit všechny ideální podmínky pro konkrétní provoz elektrospotřebiče. V případě ledniček by se například měla teplota v domácnosti pohybovat okolo 21 °C. Lednice by neměla být umístěna blízko zdroje tepla. Stejně tak spotřebu elektrické energie ovlivní i to, jak moc je lednice zaplněná. Doporučuje se udržovat naplnění chladničky maximálně do 70 %. Zvýšená spotřeba energie může být způsobena, mimo jiné, také nadměrnou námrazou v lednici.

Pro vaši lepší představu porovnejte průměrnou cenu roční spotřeby u lednic s obdobnými parametry, ale odlišnými třídami:

Lednice A+++ -> 773 Kč/rok

Lednice A++ -> 1 058 Kč/rok

Lednice A+ -> 1 323 Kč/rok

Kombinujte správně energetickou třídu s podmínkami pro provoz

Inzerované spotřeby elektrické energie dosáhnete jedině v případě dodržení všech výše uvedených optimálních podmínek pro provoz chladničky. Vhodně zvolený hospodárný spotřebič může představovat roční úsporu v řádech stovek, ale i tisíců korun. Přemýšlet nad tím, jaký spotřebič si pro svou domácnost vyberete, se tedy rozhodně vyplatí.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora