Menu

Rozdíly v energetických třídách a jak vám pomůžou při výběru spotřebičů


Datum vydání: 5. 11. 2018

spotrebice-a-energeticke-tridy

Energetické třídy označují (ne)hospodárnost spotřebičů. Vymezení energetických tříd je v rámci celé Evropské unie shodné. Co si však pod jednotlivými označeními A+, A++ či A+++ představit? A jak toto označení ovlivňuje spotřebu elektrické energie?

Povinnost uvádět údaje o měrné spotřebě elektrické energie na energetickém štítku u vybraných elektrospotřebičů je v české legislativě stanovena vyhláškou č. 442/2004 Sb. Dle současné platné legislativy musí být štítek s povinnými údaji umístěn na viditelném místě. Štítek musí uvádět povinné údaje v podobě provozní náročnosti, roční spotřeby elektřiny, tepelných ztrát a další.

 

Energetické třídy v kostce

Energetických tříd je definováno hned několik. Jsou označovány písmeny A až G, přičemž platí, že písmenem A jsou označovány hospodárné spotřebiče, zatímco písmeno G je pro daný spotřebič nejhorší známkou. Spotřebiče s nejhoršími hodnotami energetických tříd by již v současnosti neměly být v obchodech k dostání.

Od roku 2011 došlo u chladniček, mrazniček, praček a myček k zavedení nových energetických tříd A+, A++ a A+++. Nejnovější a nejhospodárnější modely elektrospotřebičů jsou tak v současnosti označeny kategorií A+++.

energeticke-tridy-1

Rozdíl mezi jednotlivými energetickými třídami ve spotřebě energie činí v průměru přibližně 20 %. Platí tedy, že spotřebič s označením A+++ je asi o 20 % úspornější, než spotřebič patřící do energetické třídy A++.

Nejprve řešte užitnost, až poté energetickou třídu spotřebiče

Každá domácnost by měla k výběru nového spotřebiče přistupovat podle jejích konkrétních požadavků a možností. Zatímco někdo si vystačí se 75litrovou ledničkou, pro jiného je i lednička s objemem 200 litrů malá.

Bylo by tedy pošetilé kupovat 300litrovou ledničku jen proto, že spadá do hospodárnější energetické třídy, když by u vás doma nakonec stejně zela prázdnotou. Menší model ledničky pro vás může být v takovém případě energeticky výhodnější, přestože je řazen do méně hospodárné energetické třídy než jiné větší modely.

pohled-z lednice

Podobně je vhodné splnit všechny ideální podmínky pro konkrétní provoz elektrospotřebiče. V případě ledniček by se například měla teplota v domácnosti pohybovat okolo 21 °C. Lednice by neměla být umístěna blízko zdroje tepla. Stejně tak spotřebu elektrické energie ovlivní i to, jak moc je lednice zaplněná. Doporučuje se udržovat naplnění chladničky maximálně do 70 %. Zvýšená spotřeba energie může být způsobena, mimo jiné, také nadměrnou námrazou v lednici.

Pro vaši lepší představu porovnejte průměrnou cenu roční spotřeby u lednic s obdobnými parametry, ale odlišnými třídami:

Lednice A+++ -> 773 Kč/rok

Lednice A++ -> 1 058 Kč/rok

Lednice A+ -> 1 323 Kč/rok

Kombinujte správně energetickou třídu s podmínkami pro provoz

Inzerované spotřeby elektrické energie dosáhnete jedině v případě dodržení všech výše uvedených optimálních podmínek pro provoz chladničky. Vhodně zvolený hospodárný spotřebič může představovat roční úsporu v řádech stovek, ale i tisíců korun. Přemýšlet nad tím, jaký spotřebič si pro svou domácnost vyberete, se tedy rozhodně vyplatí.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
pro stávající a firemní zákazníky
255 707 099
e-mail
pro stávající a firemní zákazníky
info@epet.cz
využijte
sekci podpora

Vážení zákazníci,

vzhledem k velkému množství nových zákazníků může být v tuto chvíli doba na převod smlouvy k epet delší, než je obvyklé. Ujišťujeme Vás však, že pokud jste uzavřeli smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu u epet, pracujeme na tom, abyste energie od nás začali odebírat co možná nejdříve. 

Chceme také Vás informovat, že platební kalendáře zasíláme průběžně, nemusíte se tedy obávat, pokud Vám rozpis záloh na rok 2022 doposud nepřišel.

Vzhledem k enormnímu počtu požadavků vyřizujeme Vaše e-maily v prodloužené lhůtě. Více informací pro nové zákazníky naleznete na  tomto odkaze

Děkujeme Vám za dosavadní trpělivost při vyřizování všech požadavků.

Váš tým epet