OZE

Obnovitelné zdroje energie jsou obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie – energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.

S ohledem na závazky vůči EU, ČR podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE), druhotných zdrojů (DZ) a dále z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Výrobní náklady jsou však obecně vyšší než u klasických uhelných a jaderných elektráren, a proto rozdíl mezi podporovanou cenou elektřiny z OZE, KVET a DZ a průměrnou tržní cenou hradí koncoví zákazníci formou regulovaného příspěvku.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora