Přepisuji na sebe energie a chci změnit dodavatele na EPET


Potřebujeme od Vás:

 1. Žádost o ukončení smlouvy – vyplní původní zákazník (včetně uvedení konečného stavu/ v případě úmrtí se dokládá úmrtní list)
 2. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny – vyplní nový zákazník 2x
 3. Doklad o vztahu k nemovitosti – nový zákazník (např. nájemní smlouva, výpis z katastru, kupní smlouva apod.)
 4. Plnou moc – vyplní nový i původní zákazník
 5. Plnou moc pro dodavatele ČEZ – vyplní nový zákazník
 6. Informace pro zákazníka spotřebitele DOMÁCNOST – vyplní nový zákazník 2x (jeden výtisk si zákazník ponechá a jeden zašle naší společnosti)
 7. SoP Elektřina – novou SoP lze vystavit za EPET na základě Plné moci nového zákazníka
 8. U Přepisu z fyzické osoby na právnickou či naopak, v případě úmrtí, v případě, že je původní zákazník neznámý - je nutné doložit příslušné Čestné prohlášení.
 9. Čestné prohlášení nesmí být podepsáno třetí osobou
 10. Čestné prohlášení musí být vždy podepsáno osobou, která čestně prohlašuje
 11. Plnou moc ČEZ Distribuce musí vždy podepsat zákazník, ČEZ Distribuce neakceptuje tuto Plnou moc podepsanou obchodním zástupcem

 

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora