TOP 5 mýtů o plynu: Máme ho nejdražší v EU a cena se bude ještě zvyšovat


Datum vydání: 7. 11. 2019

Mýty o plynu

Jaké mýty kolují o zemním plynu při používání v domácnosti? Vyvrátíme vám ty nejčastější, se kterými se můžete setkat, a sami si můžete udělat obrázek o zemním plynu jako zdroji energie.

Zemnímu plynu se nevěnuje taková pozornost jako jiným energiím; přitom jde o spolehlivý zdroj a v budoucnu se počítá s postupným nárůstem jeho podílu ve výrobě elektřiny.

 

1. Cena zemního plynu bude nestále stoupat

Obzvlášť domácnosti jsou na své výdaje opatrné a každá změna nákladů za energie může způsobit problémy v rozpočtu. Proto je strašení zvýšením ceny zemního plynu častý mýtus, který se mezi lidmi rychle šíří. Přitom je ale při pohledu na vývoj ceny plynu jasně patrné, že má spíše klesající tendenci a stejný průběh se očekává i v budoucnu.

Pokud tedy uvažujete o zdroji energie pro svou domácnost, není důvod zemní plyn ze svého rozhodování z finančních důvodů vyškrtnout.

2. Ceny plynu jsou v Česku téměř nejvyšší z celé Evropské unie

Je to jeden z nejčastějších mýtů, které o zemním plynu kolují. Podle něj jde o příliš drahou energii a domácnostem se nevyplatí. Podle posledních průzkumů jsou ceny plynu v České republice spíše pod průměrem Evropské unie, a to i když do ceny zahrneme regulaci, daně i ostatní poplatky.

3. Očekává se zdanění plynu v Česku, protože je nejnižší v rámci Evropské unie

S cenou souvisí i další mýtus, podle kterého by se ceny zemního plynu měly v nejbližší době rapidně zvedat kvůli budoucímu zdanění. Zdanění plynu v Česku přitom koresponduje průměrnou výši zdanění v ostatních státech Evropské unie. Výjimku tvoří pouze země, jako je Dánsko, Švédsko nebo Rumunsko, které mají zdanění mnohonásobně vyšší než zbytek zemí unie.

Uzávěr plynu

Není tedy důvod očekávat, že Česká republika potřebuje dohnat zdanění, aby korespondovalo s náklady na zemní plyn v zemích EU.

4. Zemní plyn má vysoké emise CO2

Emise oxidů uhlíku a dusíku je u zemního plynu výrazně nižší, než je tomu u ostatních paliv, které se v dopravě a při vytápění využívají. Třeba oproti hnědému uhlí uvolňuje zemní plyn o 50 % méně emisí oxidu uhličitého.

Na rozdíl od dalších fosilních zdrojů energie má zemní plyn také takřka nulové emise jemného polétavého prachu a benzoapyrenu a benzopyrenu. Tyto dvě škodlivé látky stojí za zdravotními problémy na Ostravsku a ve středních a západních Čechách.

5. Od zemního plynu jako zdroji energie se opouští

Tento mýtus neplatí jen pro Českou republiku, objevuje se i na zahraničních webech. Pokud ale zůstaneme na domácí půdě, jsme momentálně uprostřed procesu, kdy Česko provádí energeticky úsporná opatření. Ta reagují na novelu zákona o ochraně ovzduší, která vstoupí v platnost v roce 2022. Součástí tohoto procesu jsou například programy Zelená úsporám a programy na výměnu kotlů, které určitě znáte.

Plynový vařič

V současné době tedy probíhají plošné investice do účinných plynových kotlů za účelem šetření výdajů za energie a ochrany životního prostředí a v následujících letech se podíl zemního plynu na celkové energii bude neustále zvyšovat.

Není proto důvod, aby kolující mýty byly překážkou pro volbu zemního plynu jako šetrnější a levnější energie pro domácnost.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora