Cena elektřiny

Cena elektřiny se dělí na část regulovanou Energetickým regulačním úřadem a část neregulovanou.

Regulované složky ceny elektřiny tvoří stálá měsíční platba za příkon, platba za distribuované množství elektřiny, platba za systémové služby, platba za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny a kombinované výroby elektřiny a tepla, platba Operátorovi trhu s elektřinou. Regulované složky ceny jsou stanoveny v pevné výši a výběrem dodavatele je neovlivníte.

Neregulované složky ceny tvoří větší část ceny dodávky elektřiny. Jejich výši a strukturu stanovuje každý obchodník s elektřinou sám. V neregulované části hradíte:

  • platbu za silovou elektřinu – skutečně dodaná a spotřebovaná elektřina ve vaší domácnosti,
  • stálý měsíční plat – pokrývající náklady spojené s dodávkou silové elektřiny,
  • poplatek za odběrné místo – měsíční poplatek za odběrné místo stanovené ve smlouvě,
  • daň z elektřiny – v částce 28,30 Kč/MWh,
  • daň z přidané hodnoty – ve výši 21 % připočtená k celkové částce.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora