Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů pro společnost EP ENERGY TRADING, a.s.

Příslušnými osobami podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou pro společnost EP ENERGY TRADING, a.s:

Filip Hledík
tel.: +420 607 657 760
e-mail: hledik@sparta.cz

Adéla Zuzánková
tel. +420 604 296 784
e-mail: adela.zuzankova@epet.cz

E-mailové adresy příslušných osob slouží výlučně ke sjednání schůzky pro osobní oznámení, nikoliv k podávání oznámení.

 Oznámení lze podat:

  • písemně, prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže),
  • ústně, a to buď:
    • pořízením zvukové nahrávky prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže); nebo
    • osobním oznámením příslušné osobě.

Preferovaným kanálem pro podávání oznámení je chráněné webové rozhraní Whistlelink, které je přístupné z adresy

Oznámení ve smyslu zákona lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora