Menu

Žádosti a smlouvy

ELEKTŘINA

Domácnosti | Firmy

Domácnosti

Máte zájem stát se naším zákazníkem? Je to velmi jednoduché. Stačí seznámit se s níže uvedenými dokumenty a tyto formuláře vyplnit, podepsat a odeslat na naši adresu:

Produktová řada EPET, varianta BEZ ZAVAZKU

Již jste náš zákazník a požadujete změnu smlouvy? Chcete např. změnu připojení, hodnoty hlavního jističe či změnu distribuční sazby? Vyplňte, podepište a zašlete nám následující formulář se žádostí:

Požadujete ukončení smlouvy, demontáž elektroměru, přepis odběrného místa? Pak vyplňte, podepište a poštou nám zašlete tento formulář:

Firmy

Máte zájem stát se naším zákazníkem? Stačí vyplnit níže uvedený formulář s žádostí, podepsat jej a odeslat na naši adresu:

    – pro 1 odběrné místo:

  • Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – 1 OPM (PDF)

– pro více odběrných míst:

  • Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro více OPM (PDF)

Požadujete-li, abychom vás zastupovali při všech úkonech spojených se změnou dodavatele, pak vyplňte, podepište a zašlete nám následující formulář s Plnou mocí:

Požadujete-li jako náš zákazník změnu smlouvy (změna připojení, změna hodnoty hlavního jističe, jiná distribuční sazba), pak vyplňte, podepište a zašlete nám následující formulář se žádostí:

Požadujete-li ukončení smlouvy, demontáž elektroměru či přepis odběrného místa, pak vyplňte, podepište a zašlete nám tento formulář:

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám, nebo napište email.

tel.: 255 707 099 / e-mail:  info@epet.cz / využijte sekci pro zákazníky