Energetický regulační úřad (ERÚ)

ERÚ byl zřízen jako správní úřad pro výkon regulace v energetice 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Do působnosti ERÚ patří:

  • regulace cen,  
  • podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla,  
  • ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů,  
  • správa licencí na výrobu elektřiny a plynu, přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu, uskladňování plynu, na obchod s plynem a elektřinou a na výrobu a rozvod tepelné energie,  
  • podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích,  
  • šetření soutěžních podmínek,  
  • výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora