Menu

HDO

HDO je systém hromadného dálkového ovládání, prostřednictvím kterého je v průběhu dne u odběratelů dálkově přepínán nízký a vysoký tarif. Cena elektřiny v době platnosti nízkého tarifu je pro zákazníka levnější. V době platnosti nízkého tarifu se u zákazníka spínají zařízení sloužící k vytápění objektů nebo k ohřevu teplé vody. Časy spínání nízkého tarifu jsou k dispozici na internetových stránkách příslušných provozovatelů distribučních soustav, a dále se o nich zákazník může informovat na telefonických informačních linkách nebo v zákaznických centrech společností ČEZ, EON a PRE. Tyto časy mohou být ze strany distributora měněny, jakákoliv změna však musí být zveřejněna minimálně s týdenním předstihem.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám, nebo napište email.

tel.: 255 707 099 / e-mail:  info@epet.cz / využijte sekci pro zákazníky