Lokální distribuční soustava (LDS)

LDS je licencovaná distribuční společnost, která připojuje koncové odběratele k elektrické síti či k rozvodné síti zemního plynu a zajišťuje dodávku těchto energií pro vaše odběrné místo. LDS vzniká především tam, kde je více odběratelů připojeno na distribuční síť prostřednictvím jednoho připojovacího bodu k nadřazené distribuční soustavě. Typicky se jedná o komerční zóny, obchodní centra, bytové komplexy a soubory rodinných domů, průmyslové zóny.

Službu platíte stejným způsobem jako ostatní odběratelé v regionální distribuční soustavě. Cenu služby reguluje stát a Energetický regulační úřad každý rok určuje její výši. Službu hradíte buď svému dodavateli prostřednictvím smlouvy o sdružených službách, tj. jednou fakturou spolu s cenou za silovou elektřinu či komoditu zemního plynu, nebo přímo distribuční společnosti. Distribuční poplatky určuje Energetický regulační úřad na základě Cenového rozhodnutí, kde zohledňuje velikost rezervované hodnoty vašeho hlavního jističe či ročního odběru odběrného místa v případě zemního plynu.

Veškerá pravidla jsou stanovena Energetickým zákonem a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora

Vážení zákazníci,

Chtěli bychom vás informovat, že naše zákaznické centrum musí v těchto dnech reagovat na velké množství dotazů jak na e-mailu, tak na telefonické lince.

V tuto chvíli proto může být doba pro vyřízení Vašeho požadavku nebo převodu smlouvy k epet delší, než je obvyklé (cca 2–3 týdny). 

Pokud jste uzavřeli smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu u epet, pracujeme na tom, abyste energie od nás začali odebírat co nejdříve.

Jakmile se k vašemu požadavku dostaneme, ozveme se Vám.

Děkujeme za vaši důvěru i trpělivost!

Váš tým epet