Menu

Lokální distribuční soustava (LDS)

LDS je licencovaná distribuční společnost, která připojuje koncové odběratele k elektrické síti či k rozvodné síti zemního plynu a zajišťuje dodávku těchto energií pro vaše odběrné místo. LDS vzniká především tam, kde je více odběratelů připojeno na distribuční síť prostřednictvím jednoho připojovacího bodu k nadřazené distribuční soustavě. Typicky se jedná o komerční zóny, obchodní centra, bytové komplexy a soubory rodinných domů, průmyslové zóny.

Službu platíte stejným způsobem jako ostatní odběratelé v regionální distribuční soustavě. Cenu služby reguluje stát a Energetický regulační úřad každý rok určuje její výši. Službu hradíte buď svému dodavateli prostřednictvím smlouvy o sdružených službách, tj. jednou fakturou spolu s cenou za silovou elektřinu či komoditu zemního plynu, nebo přímo distribuční společnosti. Distribuční poplatky určuje Energetický regulační úřad na základě Cenového rozhodnutí, kde zohledňuje velikost rezervované hodnoty vašeho hlavního jističe či ročního odběru odběrného místa v případě zemního plynu.

Veškerá pravidla jsou stanovena Energetickým zákonem a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

telefon
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora

Vážení zákazníci,

vyjádření k současnému stavu na trhu s energiemi a také plánovaný postup naší společnosti naleznete na tomto odkaze.

Také Vás velice prosíme o trpělivost při čekání na vyřízení svých požadavků. Vzhledem k obrovskému množství dotazů nám vyřízení všech požadavků trvá déle, než je u nás standardem a než bychom si sami představovali. Nemusíte se ale bát, všechny požadavky odbavíme nejrychleji, jak jen bude možné. Pokud máte zájem o odběr energií od epet, můžete si pro urychlení procesu stáhnout smlouvu a informace pro zákazníky na Elektřinu či Plyn na našem webu, vyplnit tyto dokumenty a podepsané je zaslat na e-mail info@epet.cz.

Děkujeme Vám za pochopení.

Váš tým epet