Menu

Neoprávněný odběr elektřiny a plynu

Neoprávněným odběrem se rozumí:

  1. odběr bez uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu nebo elektřiny 
  2. odběr při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností, vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem plynu nebo elektřiny, které nejsou splněny ani po předchozím upozornění
  3. odběr bez měřicího zařízení, pokud odběr bez měřicího zařízení nebyl smluvně sjednán 
  4. připojení nebo odběr z té části zařízení, kterou prochází neměřený plyn nebo elektřina

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám, nebo napište email.

tel.: 255 707 099 / e-mail:  info@epet.cz / využijte sekci pro zákazníky