Menu

Zemní plyn

Zemní plyn je směs plynných uhlovodíků a nehořlavých složek, zejména dusíku a oxidu uhličitého. Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu. Zemní plyny typu H, které jsou využívány ve většině evropských zemí včetně ČR, obsahují zpravidla více než 90 % metanu a méně než 5 % nehořlavých látek. Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou výhřevností. Díky vyšší účinnosti plynových spotřebičů ve srovnání se spotřebiči na pevná a kapalná paliva se výhodnost zemního plynu projevuje ještě více – 1 kubický metr zemního plynu (tj. 10,5 kWh) plně nahradí ve vytápění např. 3 kg hnědého uhlí.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám, nebo napište email.

tel.: 255 707 099 / e-mail:  info@epet.cz / využijte sekci pro zákazníky