ERÚ plánuje až 70% navýšení regulované ceny za distribuci energie. Jak se na změnu připravit?


Datum vydání: 21. 11. 2023

Ceny energií jsou letos zastropovány a tedy zákazníkům zajišťují větší stabilitu než v roce 2022. Plánované změny v oblasti energií od 1. 1. 2024 však mohou ceny navýšit. Konkrétně jde o obnovení poplatku za POZE a konec vládního stropu na ceny energií. ERÚ má navíc v úmyslu zvýšit některé regulované složky ceny za distribuci energií. Nyní je tedy vhodná doba na to, aby si spotřebitelé udělali audit stávajících smluv a ověřili si, zda mají nejlepší možnou cenu. K tomu je potřeba znát své aktuální smluvní podmínky, vyznat se v dokumentech od dodavatele a případně začít uvažovat nad jeho změnou.

Prvního ledna 2024 čekají české domácnosti zásadní změny v energetické legislativě. Jedná se o zrušení vládního stropu na ceny energií, který vláda nastavila v průběhu loňské energetické krize pro ochranu českých zákazníků. Následků tohoto kroku se bojí 5 z 10 Čechů. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala zpracovat společnost epet. K dalšímu nárůstu výdajů za energie přispěje obnovení poplatku za obnovitelné zdroje energií (POZE) a také zvýšení některých regulovaných složek cen za distribuci energií, které navrhuje ERÚ.

Z průzkumu společnosti epet také vyplývá, že energie jsou pro Čechy stále velké téma. Přes čtyři pětiny z nich plánuje letos topit stejně, jako v minulém roce, kdy energiemi vědomě šetřilo 77 % tuzemských spotřebitelů. Pro více než 40 % Čechů navíc výdaje za energie představují přes 20 % měsíčního rodinného rozpočtu.

Jak se na změny připravit?

Jednou z cest, jak se zákazníci mohou na vyšší výdaje připravit, je přistoupit k řádnému auditu svých dokumentů od dodavatelů energií a zjistit, zda na trhu neexistuje nabídka, která by více vyhovovala jejich potřebám. Nejprve doporučujeme zjistit, jaká cena se bude na zákazníka vztahovat po skončení zastropování cen, tj. od 1. 1. 2024. 

Pokud má zákazník ceníkovou cenu vyšší, než je cena zastropovaná, je vhodné, aby se aktivně obrátil na svého dodavatele a sjednal s ním nové cenové podmínky. Většina seriózních dodavatelů, včetně společnosti epet, má pro takové zákazníky připraveny produkty s přechodem na nižší ceny, které se obvykle pohybují pod současným cenovým stropem.

Na co si dát pozor, pokud se zákazník rozhodne přejít k jinému dodavateli?

 • Zjistit, kdy nejdříve může řádně ukončit stávající smlouvu. Zda je aktuální smlouva na dobu určitou, či neurčitou a s jakou výpovědní dobou. V případě smlouvy na dobu určitou ověřit datum ukončení smlouvy.
 • Pokud by zákazník našel výhodnější produkt a chtěl od stávajícího dodavatele odejít dříve, než smlouva končí, měl by věnovat pozornost výši smluvní pokuty, kterou může dodavatel po zákazníkovi za předčasné ukončení dodávky bez řádného ukončení smlouvy vyžadovat.
 • Dát si pozor na automatickou prolongaci a v případě, že se rozhodne pro změnu, poslat výpověď včas.

Spotřebitelé se často u změny dodavatele obávají pokuty za předčasné ukončení dodávky před uplynutím smluvní doby. Pokud mají ale aktuálně ceny zasmluvněné na vysokých částkách, díky přechodu k jinému dodavateli a nižším cenám v budoucnu mohou stále ušetřit i navzdory zaplacení smluvní pokuty,“ vysvětluje Roman Šmíd, obchodní ředitel ve společnosti epet.

 

V případě, že se zákazník pro změnu dodavatele rozhodne, před podpisem nové smlouvy by se měl:

 • Informovat o tom, zda je ve smlouvě zanesené její automatické prodloužení. Pokud ano, je vhodné se nového dodavatele doptat na ceník, podle kterého budou ceny stanovené v příštím období.
 • Informovat o výši smluvní pokuty, pokud by sám předčasně ukončil odběr energií.
 • Pokud je spolu s uzavřením smlouvy zákazníkovi nabízena sleva či jiná výhoda, měl by si zkontrolovat, zda je to do smlouvy zaneseno.
 • Předem se dodavatele zeptat na výši záloh.

Ceník

Ceníku je nutné věnovat zvýšenou pozornost: „Pozor je nutné dávat i na uvedené ceny.  Někteří dodavatelé tučně označují ceny s DPH, jiní bez DPH. Zákazník by se měl ujistit, že počítá s částkami obsahujícími DPH,“ radí právní expertka z epet Monika Hauznerová.

 • Zákazník by měl zkontrolovat, zda je uvedená cena fixovaná (garantovaná po celou dobu trvání smlouvy), nebo platí jen na určité období.
 • Položky, které jsou v ceníku stěžejní, jsou cena elektřiny/plynu za MWh či kWh a výše stálého platu.

Faktura – vyúčtování energií

Přesná podoba faktury se u jednotlivých dodavatelů liší. Údaje, na které je potřeba se při úvahách o změně dodavatele zaměřit, tedy tzv. neregulované částky, jsou především:

U elektřiny

 • Roční spotřeba energie – jen díky povědomí o své vlastní spotřebě je možné vypočítat možné úspory při přechodu k jinému dodavateli.
 • Položka Ostatní služby – zde je vhodné zkontrolovat, jaké služby navíc si stávající dodavatel účtuje. Mnohdy se stává, že u jiných dodavatelů se částka může lišit.
 • Spotřeba elektřiny VT/NT – platba za spotřebovanou elektřinu podle konkrétního ceníku a smlouvy zákazníka.

U plynu

 • Spotřeba za zúčtovací období – jedná se o dobu mezi začátkem a koncem zúčtovacího období, za které je faktura vystavena a objem spotřeby plynu.
 • Platba za ostatní služby dodávky – tato částka zahrnuje cenu neregulovaných plateb a je určena zákaznickou smlouvou s dodavatelem. U různých dodavatelů se může lišit.
 • Platba za ostatní služby – tato částka je stanovená v ceníku vybraných služeb. Je rovněž proměnlivá na základě konkrétního dodavatele. Patří do ní například poplatek za odeslání vyúčtování listovní službou.
 • Platba za dodávku – jedná se o částku za odebraný plyn. Odvíjí se od ceníku a smlouvy s dodavatelem a mění se na základě spotřeby zákazníka.
 • Stálý měsíční plat za kapacitu – jedná se v podstatě o poplatek za odběrné místo. Částka je stanovena v ceníku a zákaznické smlouvě. Může se lišit na základě dodavatele.

Mnoho lidí se změny dodavatele obává a myslí si, že je to složité a za tu práci to nestojí. Někdy však mohou rozdíly cen u různých dodavatelů znamenat úsporu v řádu tisíců,dodává Roman Šmíd. 

K porovnání výhodnosti nabídek dodavatelů jsou z výše zmíněných částek zásadní cena za dodávku elektřiny nebo plynu a výše stálého měsíčního platu. Nejjednodušší cestou pro porovnání cenových nabídek je vynásobit svou spotřebu za minulé zúčtovací období s cenou za komoditu u dodavatelů a následně vynásobit stálý měsíční plat 12 měsíci. Z výpočtů vzniknou dvě částky, které jsou snadno porovnatelné a usnadní výběr nejvýhodnější nabídky. 

Kontakt pro média:

Monika Ryczko, manažerka marketingu epet
E-mail: monika.ryczko@epet.cz

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora