Úsporný tarif a zastropování cen

V nedávné době schválila vláda hned dvě novely energetického zákona, které se týkají Úsporného tarifu a zastropování cen energií.

Chcete vědět, jak ovlivní vaše vyúčtování? Připravili jsme pro vás přehledný souhrn odpovědí na nejčastěji kladené otázky.

V polovině září schválila vláda zastropování cen elektřiny a plynu pro domácnosti, živnostníky a podnikatele.

Návrh novely energetického zákona umožní zastropovat cenu silové elektřiny na částce 6,05 Kč/kWh (tj. 6 050 Kč/MWh) a plynu na částce 3,025 Kč/kWh (tj. 3 025 Kč/MWh). Částky jsou uvedené včetně DPH a bez ceny za distribuci.

Novela je účinná od 1. 1. 2023

Zastropování cen elektřiny a plynu se týká zákazníků na maloodběru - domácností, živnostníků i menších firem. Tedy těch zákazníků, kteří odebírají elektřinu ze sítě nízkého napětí a plyn v kategorii maloodběr a středoodběr.

Stanovená maximální výše ceny bude platná pro všechny zákazníky bez ohledu na to, zda mají či nemají fixovanou cenu.

Pokud je vaše současná, fixovaná cena nižší než 6,05 Kč/kWh s DPH u elektřiny či méně než 3,025 Kč/kWh s DPH u plynu, zůstává beze změny a máte ji garantovanou až do konce fixace.

V případě, že by se vám cena v průběhu času zvýšila (např. po konci fixace) a byla by vyšší, než jsou stropové ceny, automaticky vám nastavíme ceny zastropované.

Zastropování cen je účinné od 1. 1. 2023. Regulovat ceny ze strany státu lze pouze na 12 měsíců, dosavadní zastropování cen energií bude proto platné na rok 2023.

Nařízení vlády se zastropovanými cenami již bylo vydáno ve Sbírce zákonů a nyní máme 30 dní na to, abychom vám zaslali nový rozpis se sníženými zálohami.

Nový rozpis vám zašleme automaticky, z vaší strany není třeba o něj žádat. 

Výši záloh ovlivní i příspěvek státu v rámci Úsporného tarifu a odpuštění příspěvku za obnovitelné zdroje (OZE).

Zastropovanou částku najdete ve svém ročním vyúčtování v neregulovaných platbách.

Regulovaných plateb (poplatek za distribuci) se zastropování netýká.

Regulovat ceny ze strany státu lze pouze na 12 měsíců. Dosavadní zastropování cen energií bude proto platné na rok 2023.

Úsporný tarif je ‍vládní opatření, které má formou finančního příspěvku pomoci domácnostem zmírnit dopad vysokých cen energií.


Příspěvek získají všechny domácnosti, které ‍využívají elektrickou energii. Nevztahuje se na domácnosti s ‍víkendovou sazbou D61d a elektromobilitu se sazbou D27d. Příspěvek se nevztahuje na zemní plyn.

Na příspěvek mají automaticky nárok všechny domácnosti, které využívají elektrickou energii, s výjimkou domácností s víkendovou sazbou D61d a elektromobilitou D27d.

Distribuční sazbu, kterou máte sjednanou pro svou domácnost, najdete ve smlouvě nebo na ročním vyúčtování.

Jako zákazník o nic žádat nemusíte. Příspěvek bude automaticky použit na úhradu záloh, případně pohledávek (tj. dlužných faktur nebo záloh po splatnosti).

V případě, že byl příspěvek použit na úhradu záloh, informaci o uplatnění příspěvku najdete ve svém standardním ročním vyúčtování.

Ne, příspěvek v rámci úsporného tarifu se vztahuje pouze na elektrickou energii.

Domácnosti s distribuční sazbou D01d, D02d a D25d dostanou 3 500 Kč včetně DPH.

Domácnosti s distribuční sazbou D26d, D35d, D45d, D56d nebo D57d dostanou 2 000 Kč včetně DPH.

Dále budou každé domácnosti odpuštěny poplatky za obnovitelné zdroje (OZE), a to ve výši 599 Kč včetně DPH za každou spotřebovanou MWh elektřiny.

K výpočtu můžete použít kalkulačku úspor, kterou zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Najdete ji na adrese: https://www.energiezamene.cz/kalkulacka

Příspěvek v rámci Úsporného tarifu je vázaný na odběrné místo.

Takže pokud jsou vaše odběrná místa domácnosti, které využívají elektrickou energii (s výjimkou domácností s víkendovou sazbou D61d a elektromobilitou D27d), spadají pod Úsporný tarif všechny a příspěvek bude u každé z nich zohledněn.

Příspěvek se týká pouze domácností, nikoli zákazníků s IČ. Nelze ho tedy uplatnit v případě SVJ, mateřských školek apod.

Těmto zákazníkům bude pouze odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje (OZE).

V období od 1. 10. do 31. 12. 2022 se nebude zákazníkům účtovat poplatek za obnovitelné zdroje (OZE). Za každou spotřebovanou MWh tak zákazník ušetří 599 Kč včetně DPH.

Odpuštění poplatku OZE se týká jak zákazníků z řad domácností, tak firem (tedy zákazníků s IČ).

Ano, v průběhu listopadu obdržíte nový platební kalendář, ve kterém najdete přehled již uhrazených záloh.

V případě, že u vás fakturace proběhla již v říjnu, částku za Úsporný tarif jsme vyúčtovali jako mimořádnou platbu. Pokud jsme u Vás evidovali pohledávku, uplatnili jsme příspěvek na její úhradu. Zbývající částku příspěvku jsme pak uplatnili na úhradu části nově vygenerovaných záloh.

Důležité datum je 23. 8. 2022. Pokud jste k tomuto datu již byl naším zákazníkem, příspěvek bude zohledněn v námi vystaveném ročním vyúčtování.

V opačném případě vám příspěvek vyplatí váš původní dodavatel.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora