Co obnáší připojení vaší novostavby k elektrické síti a jak dlouho trvá


Datum vydání: 8. 4. 2019

Jednou z mnoha věcí, kterou musíte zařídit při stavbě nového domu, je připojení vašeho pozemku k rozvodům elektřiny. Nemusíte se však bát složitého vyřizování – stačí jen dodržet veškeré formality žádosti o připojení k distribuční soustavě a po jejím schválení uzavřít smlouvu s poskytovatelem elektrické energie. V případě, že se nevyskytnou žádné komplikace, můžete ve své novostavbě využívat elektřinu už za méně než dva měsíce.

Elektroměr u novostavby

Zažádat si o připojení k distribuční síti a zajistit si poskytovatele elektrické energie – to jsou dva kroky, kterým se nevyhnete u žádné novostavby. Pokud je nutné vaše odběrné místo teprve postavit nebo zrekonstruovat, nezapomeňte o jeho plánované výstavbě informovat také stavební úřad.

 

Začněte žádostí o připojení k distribuční síti elektřiny

V České republice spravují elektrickou rozvodnou síť tři distributorské společnosti, přičemž každá z nich má na starost jinou část našeho území. Veškeré detaily, vztahující se k žádosti o připojení do distribuční sítě elektrické energie, upravuje vyhláška č. 51/2006 Sb. Ta kromě technických podmínek, které musí nové odběrné místo splňovat, popisuje například i způsob výpočtu nákladů, které souvisejí se zapojením do distribuční sítě.

Žádost o připojení k distribuční síti musí obsahovat doklad o vašem vztahu k dané nemovitosti, situační plánek jejího umístění, přehled požadovaných technických parametrů připojení a seznam plánovaných spotřebičů. Při posuzování žádosti bere distributor elektřiny v úvahu především lokalitu a způsob požadovaného připojení, vyžadovaný příkon a výkon, spolehlivost plánované dodávky energie a vliv zařízení žadatele na distribuční soustavu i její předpokládaný rozvoj.

Nejpozději do třiceti dnů od podání žádosti o připojení k distribuční síti vám distributor vydá své stanovisko, obsahující předpokládaný termín připojení. Součástí vyjádření bude také popis umístění i typu plánovaných měřicích zařízení a určení výše vašeho podílu na nákladech spojených s připojením. Pokud bude stanovisko distributora kladné a vy budete s jeho podmínkami souhlasit, může být zahájeno budování přípojky.

Dalším krokem je volba dodavatele elektrické energie

Ještě před samotným podepsáním smlouvy s dodavatelem elektrické energie si musíte nechat sepsat revizní zprávu, která potvrzuje splnění všech technických a bezpečnostních norem pro odběr elektřiny. Dalším krokem je pak zaplacení poplatku za zajištění příkonu, jehož výše se odvíjí od typu použitého jističe a od toho, kolik proudu unese.

Pojistky elektroinstalace

Potom už můžete podepsat smlouvu o dodávkách s vybraným poskytovatelem elektrické energie. Nezávisle na tom, u kterého distributora jste v předchozím kroku žádali o připojení k rozvodné síti, si můžete zvolit nebo později kdykoliv změnit společnost, od které budete elektrickou energii kupovat. Po posouzení vaší žádosti, které většinou nezabere více než jeden nebo dva týdny, vás bude dodavatel elektřiny kontaktovat a vyšle technika, aby vám nainstaloval elektroměr.

Za jak dlouho můžete začít odebírat elektřinu na novostavbě?

V případě, že podaná žádost o připojení do distribuční sítě elektrické energie splňuje veškeré potřebné náležitosti, můžete počítat s tím, že vám distributor dodá své stanovisko nejpozději do třiceti dnů. Pokud vás distributor požádá o doplnění žádosti dalšími informacemi, počítá se třicetidenní lhůta od data, kdy od vás obdrží veškeré potřebné podklady.

Přibližně dva týdny pak trvá dořešení dalších záležitostí, jako je například registrace nového odběrného místa u Operátora trhu s elektřinou nebo vyřízení žádosti u dodavatele elektrické energie. Za standardní situace tak můžete elektřinu začít využívat přibližně za měsíc a půl od doručení žádosti svému regionálnímu distributorovi.

Někdy se však může zařizování připojení k síti mírně protáhnout – například když je nejprve nutné zařídit ověření chodu sítě. V takovém případě vás bude distributor do patnácti dnů od podání žádosti informovat, která opatření je třeba provést. Lhůta, do které vám musí dodat své výsledné stanovisko, se pak změní na šedesát dní od podání vaší žádosti o připojení k distribuční síti.

Připojení vaší nemovitosti k rozvodné síti není nic složitého

Ačkoliv může zařizování připojení novostavby k elektrické síti vypadat na první pohled komplikovaně, nemusíte se ničeho obávat. Stačí jen dodržet veškeré potřebné formality vašich žádostí – a v případě jakýchkoliv dotazů zavolat na naši zákaznickou linku 255 707 099 nebo nám napsat na info@epet.cz.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora