Průvodce: Jak se vyznat v elektroměru?


Datum vydání: 10. 4. 2024

Elektroměr

Umět správně číst data z elektroměru vám umožní mít spotřebu energií pod kontrolou. Nicméně, většinu z nás začne tento přístroj zajímat až ve chvíli, kdy musíme udělat samoodečet nebo když zapatíme za energie více, než jsme čekali. Jakmile totiž neumožníte technikovi od dodavatele elektřiny přístup k elektroměru, zůstane tato povinnost na vás. Jak se ve všech údajích vyznat?

Co je elektroměr?

Elektroměr je zařízení, které měří spotřebu elektrické energie v odběrném místě (domácnost, kancelář apod.). Instalaci elektroměru, jeho výměnu a opravy má na starosti distributor elektřiny. Ten působí v rámci České republiky vždy na určitém území, podle kterého je spotřebiteli přidělen. Na českém trhu najdete tři distributory elektřiny: ČEZ Distribuce, a. s., EG.D, a.s. a PRE distribuce, a. s.

Druhy elektroměrů

Podle typu konstrukce rozlišujeme dva typy elektroměrů: elektronický a elektromechanický. Elektronický neboli digitální elektroměr poznáte podle toho, že má displej, na kterém se vám zobrazují údaje v digitální podobě. Elektromechanický neboli indukční elektroměr funguje na základě magnetického pole cívek.

Podle druhu naměřených hodnot se rozlišuje mezi jednofázovými a třífázovými elektroměry. Moderní elektronický třífázový elektroměr ale většinou podporuje i jednofázové měření.

Dále je můžeme rozlišovat i podle typu připojení na elektroměry s přímým a nepřímým připojením a na elektroměry, které jsou připojeny k obvodu pomocí speciálních přístrojových transformátorů.

Odečet elektroměru

Ať už máte jakýkoliv typ přístroje, bude pro vás podstatné vyčíst z něj ty správné údaje. Samotný proces odečítání není nijak složitý. Díky němu získáte přehled o nenadálých výkyvech ve spotřebě elektrické energie, kterým pak můžete přizpůsobit vaši výši záloh. 

Elektroměr 2

Pro komunikaci s distributorem budete potřebovat výrobní a evidenční číslo elektroměru a konkrétní údaj o spotřebě.

Výrobní číslo elektroměru

Každý elektroměr má své číslo, kterému se také říká vlastnické číslo. Tento údaj naleznete na faktuře nebo v pravé dolní části zařízení. Zpravidla obsahuje 9 čísel. Podle něj poznáte, který elektroměr patří vám.

Evidenční číslo elektroměru

Evidenční číslo neboli EAN (European article number) přiřadil elektroměru váš distributor. Je to tedy jedinečné číslo, které není přenosné na jiné odběrné místo a má 18 čísel.

Jak na odečet vysokého a nízkého tarifu?

Na jednotarifním elektroměru najdete pouze jeden číselník, na dvoutarifním elektroměru se v horní části nachází počítadlo pro vysoký tarif (VT) a pod ním počítadlo pak pro nízký tarif (NT). Obě hodnoty jsou v kWh. 

Na elektronickém (digitálním) elektroměru se hodnoty na číselníku mění. V případě, že jsou tyto číselníky vedle sebe, číselník nalevo uvádí vysoký tarif a ten napravo nízký tarif. 

Jak zapsat stav elektroměru?

Na elektronických přístrojích najdete pěti až sedmimístné číslo, které je zobrazeno bez desetinných míst. Na elektromechanických měřičích je údaj o spotřebě uváděn jako sedmimístné číslo, kde se vždy jedna číslice nachází za desetinnou čárkou a bývá označena červeně. Stav elektroměru se vždy zapisuje bez desetinných míst.

Dálkový odečet digitálního elektroměru

S rozvojem moderních technologií se mění i odečet elektroměru. Jelikož tato aktivita zabírá příliš času distributorovi i odběrateli, instalují se na odběrná místa elektroměry s funkcí rádiové komunikace, která umožní provést odečet na dálku. Do budoucna můžeme čekat, že těchto elektroměrů bude jen přibývat.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora