Energetický slovník pojmů

Sazba jednotarifní

Dodávka elektrické energie je účtována jednotnou cenou po celý den.

Sazba dvoutarifní

V průběhu dne je dodávka elektřiny rozdělena do období vysokého tarifu (VT), kdy je dodávána za vyšší cenu, a...

Sazba

Distribuční sazby se liší podle typu odběru, např. akumulační vytápění, elektrické vytápění. Sazba elektřiny je...

Revizní zpráva

Jedná se o dokument o stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti. Povinné náležitosti určují...

Provozovatel distribuční soustavy – plyn

Společnost, která zajišťuje dopravu plynu do vašich domácností a zpravidla je vlastníkem plynárenské...

Provozovatel distribuční soustavy – elektřina

Společnost, která zajišťuje fyzický přenos elektřiny k vám. Provozovatele distribuční soustavy si nemůžete...

Převod jednotek

viz pojem: Jednotky účtování spotřeby plynu

Přenosová soustava

Systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům. Jedná se o vzájemně...

Poruchová linka – 1239

Poruchová linka provozovatele distribuční soustavy, která je k dispozici 24 hodin denně. Slouží k nahlášení...

Plynoměr

Zařízení, které měří objem / spotřebu zemního plynu. Údaj na zařízení je uveden v m 3 . Vlastníkem měřicího...

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora