Menu

Energetický slovník pojmů

Sazba

Energetický slovník pojmů

Distribuční sazby se liší podle typu odběru, např. akumulační vytápění, elektrické vytápění. Sazba elektřiny je...

Revizní zpráva

Energetický slovník pojmů

Jedná se o dokument o stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti. Povinné náležitosti určují...

Provozovatel distribuční soustavy – plyn

Energetický slovník pojmů

Společnost, která zajišťuje dopravu plynu do vašich domácností a zpravidla je vlastníkem plynárenské...

Provozovatel distribuční soustavy – elektřina

Energetický slovník pojmů

Společnost, která zajišťuje fyzický přenos elektřiny k vám. Provozovatele distribuční soustavy si nemůžete...

Převod jednotek

Energetický slovník pojmů

viz pojem: Jednotky účtování spotřeby plynu

Přenosová soustava

Energetický slovník pojmů

Systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům. Jedná se o vzájemně...

Poruchová linka – 1239

Energetický slovník pojmů

Poruchová linka provozovatele distribuční soustavy, která je k dispozici 24 hodin denně. Slouží k nahlášení...

Plynoměr

Energetický slovník pojmů

Zařízení, které měří objem / spotřebu zemního plynu. Údaj na zařízení je uveden v m 3 . Vlastníkem měřicího...

OZE

Energetický slovník pojmů

Obnovitelné zdroje energie jsou obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie – energie větru, energie...

Operátor trhu (OTE)

Energetický slovník pojmů

Akciová společnost, kde stát musí vlastnit alespoň 67 % základního kapitálu, čímž zajišťuje nezávislost řízení...

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám, nebo napište email.

telefon
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora