Menu

Energetický slovník pojmů

Toleranční pásmo

Energetický slovník pojmů

S dodavatelem si sjednáváte roční množství odběru elektřiny nebo plynu a na toto množství je sjednáváno tzv....

Tlaková zkouška

Energetický slovník pojmů

Zkouška těsnosti a pevnosti plynového zařízení, kterou provádí odborná firma po ukončení montážních prací.

Systémové služby

Energetický slovník pojmů

Jedná se o činnosti společnosti ČEPS, a.s. provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR, např. plynulé...

Stálý plat

Energetický slovník pojmů

Fixní složka ceny distribuce i dodávky plynu. V cenících dodavatele je tato částka zpravidla pevně stanovena na...

Smlouva o sdružených službách dodávky

Energetický slovník pojmů

Na základě této smlouvy vám dodavatel zajišťuje kompletní služby související s dodávkou elektřiny nebo plynu....

Smlouva o připojení – plyn

Energetický slovník pojmů

Smlouvu o připojení uzavíráte s provozovatelem distribuční soustavy. Stanovuje technické detaily připojení...

Smlouva o připojení – elektřina

Energetický slovník pojmů

Smlouvu uzavíráte s provozovatelem distribuční soustavy. Stanovuje technické detaily připojení odběrného místa...

Smlouva o dodávce

Energetický slovník pojmů

Smlouvu uzavíráte s dodavatelem. Jejím předmětem je pouze dodávka elektřiny nebo plynu. Pamatujte, že je...

Sazba jednotarifní

Energetický slovník pojmů

Dodávka elektrické energie je účtována jednotnou cenou po celý den.

Sazba dvoutarifní

Energetický slovník pojmů

V průběhu dne je dodávka elektřiny rozdělena do období vysokého tarifu (VT), kdy je dodávána za vyšší cenu, a...

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám, nebo napište email.

telefon
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora