Energetický slovník pojmů

Typ měření – plyn

Dle vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru,...

Typ měření – elektřina

Pro měření množství elektřiny (elektrické práce a středních hodnot výkonu) se používají následující způsoby...

Toleranční pásmo

S dodavatelem si sjednáváte roční množství odběru elektřiny nebo plynu a na toto množství je sjednáváno tzv....

Tlaková zkouška

Zkouška těsnosti a pevnosti plynového zařízení, kterou provádí odborná firma po ukončení montážních prací.

Systémové služby

Jedná se o činnosti společnosti ČEPS, a.s. provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR, např. plynulé...

Stálý plat

Fixní složka ceny distribuce i dodávky plynu. V cenících dodavatele je tato částka zpravidla pevně stanovena na...

Smlouva o sdružených službách dodávky

Na základě této smlouvy vám dodavatel zajišťuje kompletní služby související s dodávkou elektřiny nebo plynu....

Smlouva o připojení – plyn

Smlouvu o připojení uzavíráte s provozovatelem distribuční soustavy. Stanovuje technické detaily připojení...

Smlouva o připojení – elektřina

Smlouvu uzavíráte s provozovatelem distribuční soustavy. Stanovuje technické detaily připojení odběrného místa...

Smlouva o dodávce

Smlouvu uzavíráte s dodavatelem. Jejím předmětem je pouze dodávka elektřiny nebo plynu. Pamatujte, že je...

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora