Smart city: Těšte se na kvalitnější MHD či lavičky, které nabijí váš mobil


Datum vydání: 16. 4. 2019

Zajímá vás, čím si smart city – neboli chytré město – zasloužilo své jméno? Chytře se v něm řeší dopravní problémy, hospodaří s energií, přistupuje k ekologii a přemýšlí o tom, jak usnadnit všem obyvatelům i návštěvníkům každodenní život. Chytré fungování celého města je umožněno především díky propojení nejmodernějších digitálních, informačních a komunikačních technologií.

Smart city

Chytře využívané inovativní technologie a fungující spolupráce veřejného sektoru, podnikatelské sféry, neziskových organizací a obyvatel – to jsou dva hlavní rysy, kterými se vyznačují smart cities. Jakými způsoby je v nich zajišťován trvale udržitelný rozvoj spolu s neustálým zvyšováním životní úrovně?

 

Chytré osvětlení a hospodaření s energií i dalšími zdroji

Namísto pouličních lamp, které svítí stejně intenzivně po celou noc, jsou chytrá města vybavena úspornými LED svítidly s pohybovými čidly. Díky tomuto opatření výrazně klesá spotřeba elektrické energie, a navíc i úroveň světelného smogu, který způsobuje zdravotní problémy i další komplikace nejenom lidem, ale také zvířatům. Veřejné lampy navíc nemusí sloužit jenom k osvětlení, ale například mohou mít zabudované senzory pro monitorování stavu ovzduší nebo sledování dopravní situace.

Při výrobě energie se v chytrých městech využívají především obnovitelné zdroje. Častá je také kogenerace – či jinak společná produkce tepla a světla, která výrazně zvyšuje účinnost využití paliva. K šetrnému chování jsou obyvatelé motivováni například chytrým odečtem stavu vodoměru či elektroměru, díky kterému si mohou svoji spotřebu kontrolovat v reálném čase.

Chytře řešená doprava s důrazem na ekologii

Pohodlné a ekologické cestování je v chytrých městech zajišťováno promyšlenou podporou hromadné dopravy, inteligentními parkovacími systémy i neustálým sledováním a optimalizací dopravní situace. Ve veřejné dopravě mají zelenou elektrobusy a jejich uživatelé si mohou snadno koupit jízdné i získat aktuální informace o dopravních změnách.

Elektrobus

Řidičům pomáhá s parkováním mobilní aplikace nebo světelné signály, které je rychle navedou na nejbližší volné místo. Díky velkému množství nabíjecích stanovišť pro elektromobily a stanic na stlačený zemní plyn mohou obyvatelé bez problémů využívat automobily na alternativní pohon. Moderní technologie umožňují i snadné a rychlé sdílení dopravních prostředků, které je populární zejména u kol a osobních automobilů.

Bezpečnost chodců v městském provozu zvyšují například chytré přechody. Když detektory pohybu zjistí, že se na přechodu nacházejí lidé, upozorní na to řidiče světelnými efekty. A protože snímají inteligentní přechody i rychlost přijíždějících automobilů, spolehlivě informují chodce o tom, jestli je v daném okamžiku bezpečné přejít silnici.

Chytrý způsob, jak zvýšit bezpečnost obyvatel měst

I bez lidské pomoci dokáží inteligentní bezpečností systémy chytrých měst odhalit podezřelé nebo nebezpečné chování a zahájit akce, které povedou k vyřešení zjištěného problému. Chytře propojený systém kamer sleduje mimo jiné i trajektorii všech osob a zahájí bezpečnostní opatření například v případě, že někdo opakovaně obchází kolem zaparkovaných vozidel nebo upadnul na zem a delší dobu se nezvedá.

Chytrý přístup k ekologii

V chytrých městech slouží moderní technologie i k tomu, aby obyvatelům co nejvíce ulehčily ekologicky zodpovědný životní styl. Chytré odpadkové koše a kontejnery s indikací zaplnění umožňují zefektivnit svoz odpadu a optimalizovat rozmístění jednotlivých sběrných nádob. Inovativní technologie nacházejí využití i při neustálém monitorování kvality ovzduší a vody, množství emisí či míry světelného znečištění.

Chytrá komunikace mezi městem a jeho návštěvníky i obyvateli

Chytrá města efektivně využívají nejnovější mobilní aplikace pro snadnou navigaci turistů i ke komunikaci jednotlivých občanů s úřady. Lidé tak mohou například snadno nahlásit závady veřejných prostor nebo dostat od vedení města rychlou odpověď na otázky, které je trápí. Pro občany je tak snadné zapojit se do rozhodování o problémech ve městě, ve kterém žijí – a pro představitele města je stejně tak snadné informovat všechny občany o důležitých záležitostech.

Chytrá města v Evropě a v Česku

Chytré systémy implementují do svého fungování především velké evropské metropole, jako je Londýn, Amsterdam, Stockholm či Vídeň. Prototypem evropských smart cities je však město Milton Keynes poblíž Londýna, které je od samého počátku budováno tak, aby fungovalo chytře.

Smart city - Londýn

V České republice je průkopníkem konceptu chytrých měst jihočeský Písek, ale chytré prvky do svého fungování postupně začleňují i některá další města. Zatímco v Ostravě je prioritou vyřešit pomocí chytrých technologií problémy s dopravou a zlepšit stav ovzduší, Pardubice si kladou za cíl zapracovat na svém ekologickém dopadu i na chytrých službách a informačních systémech. V Praze se v souvislosti s konceptem smart cities nejčastěji hovoří o chytrém bydlení a zkvalitnění dopravy.

Chytrá města toho nabízejí více, než si umíte představit

Bezkontaktní platební terminály ve vozech městské hromadné dopravy, energeticky samostatné veřejné budovy nebo lavičky napájené solární energií, na kterých si můžete nejen odpočinout, ale i nabít telefon – to jsou jen některé z mnoha chytrých řešení, která pro nás chystají inteligentní města budoucnosti. A protože se v nich klade důraz na trvale udržitelný rozvoj, potěší rostoucí počet smart cities nejen jejich obyvatele, ale celou naši planetu.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora