Jednotky kWp a kWh – co označují a jaký je mezi nimi rozdíl?


Datum vydání: 8. 11. 2018

V energetice se běžně používají, přesto označuje každá něco zcela jiného. Na jednotky kWp a kWh již zřejmě někdy narazil každý z nás. Co ale skutečně znamenají? A o čem jejich hodnoty vypovídají?

Obě jednotky, kWp i kWh, se vztahují k energetice. Označení kWp udává výkon fotovoltaického panelu (nebo celé elektrárny) za standardních testovacích podmínek. Jednotka kWh se naproti tomu běžně používá jako jednotka elektrické práce, kterou měříme elektroměrem. V souvislosti s fotovoltaikou pak může kWh udávat skutečnou hodnotu vyrobené energie.

Abychom tyto jednotky uvedli do běžné praxe, v podmínkách České republiky si můžete představit, že fotovoltaická elektrárna s celkovým výkonem 1 kWp vyrobí za rok přibližně 950 kWh elektrické energie.

Měrná jednotka pro špičkový výkon fotovoltaické elektrárny

Standardizované laboratorní podmínky sice nastávají v reálném světě pouze ojediněle, přesto mohou nabídnout zajímavý údaj, podle kterého se zvládnete alespoň rámcově zorientovat v předpokládaném výkonu. Právě výkon fotovoltaické elektrárny při standardních testovacích podmínkách (STC – Standard Test Conditions) se totiž udává v jednotce kilowatt-peak, pro kterou se používá zkratka kWp.

 

Co znamenají standardizované laboratorní podmínky?

  • Energie během testování dopadá na fotovoltaický panel kolmo.
  • Hodnota dopadové energie je 1 kW/m².
  • Průzračnost atmosféry odpovídá hodnotě Am = 1,5.
  • Teplota (T) testovaných fotovoltaických článků je 25 °C.

Co ovlivňuje výkon solárních panelů?

Na účinnost fotovoltaických panelů má vliv hned několik faktorů. Zcela zásadní je především jeho kvalita. Platí, že modernější modely solárních panelů jsou v naprosté většině případů efektivnější a současně je lze pořídit za nižší cenu. Výkon fotovoltaických panelů ovlivňuje také kvalita montáže.

Nejvyššího výkonu solární panely dosahují, jsou-li orientovány na jih a světlo na ně po většinu dne dopadá kolmo. Důležitým faktorem ovlivňujícím účinnost je také čistota panelu. Dlouhodobé znečištění panelu nebo sníh, který pokrývá plochu solárního panelu, významně ovlivňuje výkon fotovoltaické elektrárny. Další nežádoucí ztráty mohou vzniknout přeměnou stejnosměrného proudu na střídavý, nebo přílišným zahřátím fotovoltaického modulu.

Jednotka elektrické práce

S jednotkou kilowatthodiny (kWh) se v běžném životě pravděpodobně setkáváte mnohem častěji. Jde o standardní jednotku označující množství vyrobené, nebo spotřebované energie během jedné hodiny.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora