Kogenerace: Princip a hlavní výhody


Datum vydání: 7. 7. 2022

elektrárna

Kogenerace neboli kombinovaná výroba elektrické energie a tepla je efektivnější a ekologičtější způsob výroby elektrické energie, než při její výrobě v konvenčních zdrojích. Víte, na jakém principu funguje?

Princip kogenerace

Princip kogenerace spočívá v kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Tímto způsobem se dá využít až 95 % dodaného paliva a přeměnit ho na elektrickou energii a teplo. Pro srovnání, u klasických paliv se běžně využije 30–40 %.

Klasické elektrárny vypouští teplo, které vznikne při výrobě, do okolí. Kogenerační jednotka oproti tomu využívá toto odpadní teplo k vytápění a navíc přináší výraznou úsporu CO2. Jde tedy o efektivnější, ekologičtější a spolehlivější způsob výroby elektřiny a tepla. 

kogenerace

Jak funguje kogenerace?

Teplo vyrobené při provozu se spotřebuje přímo v objektu, kde je kogenerační jednotka nainstalována. Díky tomu se snižují ztráty, které vznikají při přenosu elektrické energie na dálku. Kogenerační jednotka může využívat různé druhy paliv – zemní plyn, bioplyn, důlní plyn, ocelářský plyn, biometan a mnohé další.

Základem kogenerační jednotky je spalovací motor a generátor, které při výrobě elektrické energie produkují teplo a odvádí jej přes oddělovací výměník do topného systému. Motor se pak ochlazuje vodou, která se využívá pro vytápění nebo ohřev vody v objektu. Zdroj energie je díky tomu využit 2x a účinnost zařízení je tak výrazně vyšší.

Kde se dá kogenerace využít?

Kogenerační jednotky jsou vyráběny v širokém výkonovém rozsahu, od jednotek kWe až po stovky MWe. Využívají se tedy různě zásobování měst, nejrůznějších průmyslových objektů nebo rodinných a bytových domů. Převážně se jedná o školy, nemocnice, sportovní haly, lázně, hotely a penziony, průmyslové závody, obchodní střediska, čističky odpadních vod apod. 

trubky

Hlavní výhody kogenerace

Využití principu kogenerace přináší mnoho výhod. Mezi ty hlavní patří:

  • Šetří palivové zdroje i přírodu díky nižším emisím CO2.
  • Zvyšuje účinnost a efektivitu.
  • Vyrábí elektrickou energii v místě spotřeby, čímž snižuje ztráty spojené s přenosem a distribucí.
  • Využívá obnovitelné zdroje energie. 
  • Může fungovat i jako záložní zdroj energie.
  • Kogenerační jednotky lze uzpůsobit dle potřeby.
  • Kogeneraci navíc podporuje česká legislativa. Za každou vyrobenou kWh dostáváte tzv. zelený bonus, tedy příspěvek.

Co je to trigenerace?

S pojmem kogenerace úzce souvisí i pojem trigenerace. Jedná se o specifický typ kogenerace, kdy se kromě tepla a elektrické energie vyrábí i chlad. Tímto způsobem se ještě více zvyšuje účinnost a efektivněji se využívá palivo. I v tomto případě dostáváte zelený příspěvek.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora