Vše o programu Nová zelená úsporám: Jak se zaregistrovat, kolik ušetříte…


Datum vydání: 4. 10. 2018

nzu

Až 50 % výdajů spojených s rekonstrukcí a úpravami, které vedou k energetickým úsporám, je možné pokrýt prostřednictvím dotačního programu s názvem Nová zelená úsporám. O dotaci lze žádat průběžně až do konce roku 2021.

Každý rok plánuje stát na dotace vyčlenit 4,726 miliard Kč. Přidělování dotací se řídí pravidlem kdo dřív zašle přihlášku, ten získá dotaci. Pokud tedy o využití tohoto dotačního programu uvažujete, není moc na co čekat.

 

Na co lze dotaci čerpat?

Cílem dotačního programu Nová zelená úsporám je zlepšení stavu životního prostředí. Kromě omezení produkce skleníkových plynů a dalších problematických látek by měly finance z dotací vést ke zvýšení kvality bydlení občanů. Jedná se tedy o investici státu do lepší budoucnosti.

Za dodržení stanovených podmínek je možné dotaci využít na:

  • Renovaci rodinných a bytových domů. Konkrétně například na výměnu oken a dveří, zateplení fasády, střechy, podlahy a stropů.

  • Výměnu neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla, moderní kotle na biomasu a hospodárné plynové kondenzační kotle.

  • Solární termické a fotovoltaické systémy.

  • Stavbu rodinných a bytových domů, které splňují požadavky na pasivní standard. Obvykle jsou označovány jako pasivní domy.

  • Venkovní stínící techniku a zelené střechy.

  • Využívání tepla z odpadní vody.

  • Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, neboli rekuperaci.

Dotaci je možné získat i na menší úpravy domu, které povedou k energetické úspoře, ať už se jedná o úsporu elektřiny nebo jiných energií. O dotaci tedy můžete zažádat i v případě, že se chystáte svou nemovitost zateplovat pouze částečně.

formular)

V dotačním programu Nová zelená úsporám je možné, v závislosti na energetické úspoře, získat až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Je však nutné počítat s tím, že finanční prostředky získané pomocí dotace vám budou vyplaceny až zpětně. Nejprve tedy musíte do rekonstrukce investovat v plné výši ze své kapsy a až teprve po splnění všech podmínek pro čerpání dotace vám budou přidělené finance zaslány na váš účet.

Jak správně žádat o dotaci?

Dotace je žadateli vyplacena na základě splnění předem stanovených podmínek. Aby vám v případě zájmu o dotaci nic neuniklo, na oficiální internetové stránce dotačního programu je sepsán podrobný návod, jenž vás provede všemi potřebnými kroky. Ještě před podáním žádosti si nezapomeňte připravit potřebné odborné dokumenty. Aby celý proces schválení a proplacení dotace proběhl úspěšně a bez problémů, počítejte s tím, že budete muset kompletně doložit provedené práce.

Nemáte rádi papírování? Nebojte se využít služeb specializovaných společností, které obstarají celý proces vyřizování žádosti za vás. Postačí podepsat plnou moc, v níž zástupce dané společnosti zmocníte k zastupování v procesu vyřizování žádosti. Poté už jen stačí vybrat si vhodné řešení vedoucí k úspoře, zrealizovat ho a vyčkat na přidělení dotace.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora