Orientace v energetickém štítku vám pomůže zjistit náklady na vytápění


Datum vydání: 6. 11. 2019

energeticky-stitek

PENB, neboli průkaz energetické náročnosti budovy, vám pomůže zjistit orientační roční náklady na vytápění domu, jeho šetrnost k životnímu prostředí, izolační schopnosti i veškeré energetické nároky. Přečtěte si, jak se ve štítku orientovat a v čem vám to pomůže.

Průkaz energetické náročnosti je osvědčení, které vypovídá o tom, kolik energie do domu vstupuje a jestli jde o budovu úspornou nebo nehospodárnou. Do tabulek, které tyto hodnoty určují, je dům zařazen podle měrné roční spotřeby energie v kWh/m2 × rok. Průkaz má ale daleko větší výpovědní hodnotu.

 

Podrobnosti o budově

Kromě legislativy, podle které se energetické štítky zpracovávají, se hned dozvíte také ty nejdůležitější informace o budově, které s energetickou náročností souvisí.

Plocha obálky budovy je součet veškeré plochy konstrukce, která budovu obklopuje. Ať už to je obvodové zdivo, plocha se sousedícím domem nebo základy budovy.

Objemový faktor je podíl plochy obálky a objemu budovy. Objem zahrnuje veškeré prostory s upravovaným vnitřním prostředím – čím je hodnota faktoru nižší, tím má budova méně ploch, kterými uniká energie.

Celková energeticky vztažná plocha je součet ploch všech podlaží. Nezáleží na tom, jestli jsou prostory vytápěny nebo ne – do vztažné plochy patří i kočárkárny, chodby, sklepy, sušárny apod.

Skupiny energetické náročnosti budovy

PENB na tomto místě hodnotí veškeré energie, které jsou potřebné pro provoz budovy: na vytápění, ohřev teplé vody, chlazení, větrání, klimatizace i osvětlení. Posuzovaná budova je pak zařazena do jedné ze sedmi tříd (A až G) od mimořádně úsporné (A) až po mimořádně nehospodárnou (G). Požadavky na energetickou náročnost budovy splňují nemovitosti zařazené do tříd A, B a C, vyšší energetická náročnost už je nevyhovující.

Do třídy A se dostávají pasivní domy, B jsou nízkoenergetické domy a třída C jsou běžné moderní úsporné domy. Novostavby, které spadají do kategorie D a horší, by ani neměly dostat stavební povolení. V současné době se podle odborníků nachází až 80 % rodinných domů v kategorii F a G.

penb

Pod skupinami energetické náročnosti najdete hodnoty celkové dodané energie pro celou budovu. Jde o hlavní ukazatel energetické náročnosti budovy a zobrazuje energii, která vstupuje do budovy – elektřina, plyn, pevná paliva apod.

Klasifikační třídy vlivu budovy na životní prostředí

Schéma o vlivu provozu budovy na životní prostředí ukazuje, kolik primární neobnovitelné energie je zapotřebí vyrobit pro modelový provoz budovy. Zjistíte z něj, jak moc šetrné palivo je při vytápění využíváno – například vytápění elektřinou má v ČR vysoký negativní dopad na životní prostředí, zatímco vytápění biomasou nebo sluneční energií má dopady minimální.

Podrobnosti můžete vyčíst z tabulky ukazatelů energetické náročnosti budovy, která zachycuje potřebnou energii pro vytápění, chlazení, větrání atd. Na první pohled tak můžete zjistit, na kterou část budovy se při úspoře energie zaměřit. Pokud odborník, který štítek vypracoval, formuloval doporučení pro provoz budovy, objeví se v seznamu doporučených opatření.

Kdy budete průkaz potřebovat?

Podle zákona o hospodaření s energií mají povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti budov všichni majitelé rodinných domů, pokud jej chtějí prodat nebo pronajmout. Jakožto majitel tedy máte povinnost štítek vyhotovit a jako možný kupující nebo nájemce nemovitosti máte právo do něj nahlédnout ještě před uzavřením smlouvy.

PENB pro vás vypracují odborníci, kteří se na problematiku specializují. Poplatek je v řádu několika tisíc a platnost průkazu je 10 let.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora