Přílivové elektrárny v Evropě a ve světě


Datum vydání: 27. 2. 2023

Už jste slyšeli o obnovitelným zdroji energie, který využívá energii přílivu a odlivu mořské vody k výrobě elektřiny? Přílivové elektrárny vznikají po celém světě, ale vyžadují specifické geografické podmínky. Jak fungují? Kdo je světovým hráčem v této oblasti a jaké mají výhody a nevýhody? Na to se podíváme v tomto článku.

Turbíny ve vodě

Přílivové elektrárny: Jak se získává energie?

Je hned několik způsobů, jak získat přílivovou energii. Nejčastěji jsou využívány tyto:

 • Generátory přílivového proudu (nejznámější metoda) –  generátory jsou instalovány na dně oceánu nebo na přílivových přepážkách a využívají proudu vody, který se vytváří během přílivu a odlivu, k výrobě elektřiny. Tato metoda obsahuje nižší náklady a nižší dopad na životní prostředí ve srovnání s jinými způsoby.
 • Přílivové přehrady –  se umisťují na ústí řek nebo v zálivech, kde je výrazný příliv a odliv. Přehrady mají turbíny, které využívají kinetickou energii vody během přílivu a odlivu k výrobě elektřiny.
 • Dynamická slapová energie (stále v raném vývojovém stádiu) – technologie používá slapovou energii, která se vytváří během pohybu vln a přílivů.

Jak funguje přílivová elektrárna?

Při přílivu se voda nahromadí v nádrži přílivové elektrárny, která je oddělena od moře hrází. Hráz má obvykle několik kanálů, jimiž voda proudí do nádrže, kde se hromadí a zvyšuje hladinu vody. Je-li hladina v nádrži dostatečně vysoká, může se voda uvolnit zpět do moře prostřednictvím turbín.

Prochází-li voda turbínami, energie se přenáší na rotující hřídel, jež je spojena s generátorem, který posléze mechanickou energii přeměňuje na energii elektrickou.

Během odlivu se voda z nádrže uvolňuje zpět do moře, což způsobuje proudění vody skrze turbíny v opačném směru, které pohání generátory a produkují další elektřinu. Celý proces se opakuje v závislosti na přílivových cyklech.

Proces fungování přílivové elektrárny

Přílivové elektrárny v Evropě

V této oblasti je předním světovým hráčem Velká Británie. Největší přílivovou elektrárnu na světě, Sihwa Lake v Jižní Koreji, postavila britská společnost. Spojené království zprovoznilo několik významných projektů. Nejvýznamnějším je elektrárna v zálivu River Severn, kde bylo navrženo několik projektů, z nichž některé by mohly být spuštěny do roku 2030.

První přílivová elektrárna v Skotsku, MeyGen, se spustila v roce 2016. Elektrárna vyrobila v roce 2018 7,5 GWh elektřiny, což bylo dostatečné množství pro zásobování přibližně 2 600 domácností. 

V roce 1966 byla postavena první velká přílivová elektrárna na světě La Rance ve Francii. Elektrárna má celkový instalovaný výkon 240 MW a skládá se z 24 podmořských turbín. La Rance dokáže vyrobit přibližně 600 GWh elektřiny ročně, což odpovídá zhruba 0,2 % celkové spotřeby elektřiny ve Francii.

Přílivové elektrárny ve světě

Annapolis Royal, Kanada – elektrárna leží v zálivu Fundy v Novém Skotsku a byla spuštěna v roce 1984. S celkovým výkonem 20 MW a roční výrobou zhruba 50 GWh umí zásobovat elektřinou 4 tisíce domácností.

Shengsi, Čína – se nachází u břehu ostrova Shengsi v provincii Če-ťiang a byla rozběhnuta v roce 2018. Má celkový výkon 50 MW a poskytuje elektřinu až 50 tisícům domácností. Čína patří k největším producentům elektrické energie.

Sihwa, Jižní Korea – přílivová elektrárna byla otevřena v roce 2011 a nachází se v ústí řeky Hangang. Díky celkovému výkonu 254 MW a roční výrobě přibližně 550 GWh zvládne zásobovat elektřinou až 500 tisíc domácností.

Výhody a nevýhody přílivové elektrárny

Výhody:

 • obnovitelná a čistá energie (čistší než některé jiné zdroje energie, jako jsou fosilní paliva),
 • spolehlivost a předvídatelnost (příliv a odliv jsou předvídatelné a stabilní),
 • vysoká účinnost,
 • dlouhá životnost.

 

Nevýhody:

 • vysoké náklady na výstavbu,
 • omezený výběr umístění,
 • dopad na životní prostředí (vliv na místní ekosystémy, včetně rybářství, migrace ryb a dalších vodních organismů),
 • omezené množství energie (produkce energie v závislosti na cyklech přílivu a odlivu).

 

Přílivové elektrárny jsou jednou z mnoha obnovitelných zdrojů energie, které mohou pomoci snížit závislost na fosilních palivech a snížit emise skleníkových plynů, jsou-li správně navrženy a provozovány s ohledem na životní prostředí.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora