Energetický slovník pojmů

c35d

Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu (NT) po dobu 16 hodin. V odběrném...

c45d

Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu (NT) po dobu 20 hodin. V odběrném...

c55d, c56d

Dvoutarifová sazba pro vytápění tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním...

c62d

Speciální jednotarifní sazba, která je určená pro účely osvětlování veřejných prostranství.

Číslo odběrného místa

10 místné číslo identifikující odběrné místo ve formátu: distribuční území RWE: 93XXXXXXXX distribuční území...

EAN kod

Jednoznačná identifikace odběrného místa nezávislá na dodavateli elektřiny, tedy platná v rámci celé ČR. Tvoří...

HDO

HDO je systém hromadného dálkového ovládání, který v průběhu dne přepíná nízký a vysoký tarif. V době platnosti...

Neoprávněný odběr elektřiny a plynu

Neoprávněným odběrem se rozumí: odběr bez uzavřené smlouvy na dodávku plynu nebo elektřiny, odběr při...

Plynárenský den

Časový úsek trvající od 6.00 hodin kalendářního dne do 6.00 hodin následujícího kalendářního dne.

Převzetí odpovědnosti za odchylku

Režim přenesené odpovědnosti za odchylku na vašeho dodavatele znamená, že rozdíl mezi vaší skutečnou a...

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora