Co je Green Deal?


Datum vydání: 8. 9. 2022

Zelená dohoda pro Evropu

Snížit emise skleníkových plynů, zakázat prodej nových aut se spalovacím motorem a stát se do roku 2050 klimaticky neutrální. To jsou jen některé z ambiciózních cílů Evropské Unie v rámci tzv. Green Dealu. O co se vlastně jedná?

Zelená dohoda pro Evropu. Co to je?

Všech 27 členských států Evropské Unie se zavázalo, že do roku 2050 udělá z Evropy první klimaticky neutrální kontinent. Evropský Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu je soubor opatření, kterým se má tohoto cíle dosáhnout.

Evropské země se v rámci Green Dealu zavázaly, že:

 • Do roku 2050 nebudou produkovat žádné čisté emise skleníkových plynů.
 • Hospodářský růst bude oddělen od využívání zdrojů.
 • Nebude opomenut žádný jednotlivec ani region.

EU na tuto přeměnu vyhradila až třetinu všech svých investic ve výši 1,8 bilionu eur. Ty mají jít na bezemisní alternativy a účinné využívání zdrojů.

Green Deal

Snaha zabránit klimatické katastrofě

Změna klimatu nejen v Evropě a zhoršování životního prostředí začínají pomalu ale jistě trápit celý svět. Na evropské země doléhají klimatické změny znatelně již několik let. Rok od roku větší vedra a extrémní sucho totiž každoročně způsobují zemědělcům miliardové škody. Letos jsme navíc mohli kvůli horku pozorovat zvýšený výskyt ničivých požárů. 

Evropu navíc trápí ještě další problémy: snížení úrodnosti a využitelnosti půdy, neprůhledné odpadové hospodářství, znečištění vzduchu a problémy se zemědělskými i lesními monokulturami. To vše má dopad nejen na lidské zdraví, ale i na životní prostředí.

Řešením těchto problémů má být právě Green Deal, který má za úkol transformovat hospodářství a ekonomiky evropských států a zajistit účinnější a udržitelnější využívání zdrojů.

Fit for 55

V roce 2021 byl představen dosud nejambicióznější balíček opatření, který obsahuje nové, ale i upravené legislativní návrhy, jež mají podpořit snižování emisí skleníkových plynů. Jeho název je odvozen od závazku, že Evropská Unie sníží své emise do roku 2030 alespoň o 55 %. O jaká opatření se jedná? Jde například o:

 • Snížení používání chemických pesticidů a riziko s nimi spojené o 50 % do roku 2030.
 • Až 40 % energie má být do roku 2030 získáváno z obnovitelných zdrojů.
 • Ukončení prodeje nových automobilů se spalovacími motory do roku 2035.
 • Zvýšení podílu udržitelného leteckého paliva na 37 % do roku 2040.

Fit for 55

Jednotlivé prvky a cíle Green Dealu

Celý plán Zelené dohody je rozdělen do několika bloků, které mají zajistit rychlé snižování emisí skleníkových plynů v evropských zemích: 

 • Zachování a ochrana biodiverzity – snížení znečištění ovzduší, vody a půdy a recyklace.
 • Udržitelný průmysl, výstavba a renovace – odstranění znečištění a snížení energetické náročnosti budov.
 • Doprava a mobilita – efektivní a bezpečná doprava šetrná k životnímu prostředí.
 • Udržitelné zemědělství – zdravý potravinový systém pro lidi a planetu.
 • Energetikapřechod na čistou energii.

Včela opylující květ

Přínosy Zelené dohody

Přínosy Green Dealu pro Českou republiku spočívají například v obnově lesů zasažených kůrovcem, podpoře šetrného zemědělství a podpoře zachycení vody v krajině (např. obnova mokřadů). Obecné přínosy pak jsou:

 • Čisté ovzduší, nezávadná voda, zdravá půda a biodiverzita.
 • Zdravé a cenově dostupné potraviny.
 • Ekologičtější energie a budovy.
 • Delší životnost výrobků díky recyklaci.
 • Nová pracovní místa, která budou odolná proti změnám na trhu práce.
 • Konkurenceschopný průmysl.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora