„Kotlíkové dotace“: Kolik díky nim můžete ušetřit a jak na ně dosáhnete?


Datum vydání: 26. 10. 2018

instalater-u-kotle

Kotlům na tuhá paliva již dávno odzvonilo. Staré kotle nadměrně zatěžují životní prostředí. Produkce prachových částic, oxidu uhličitého a dalších škodlivin je – zvláště v době, kdy jsou na trhu dostupné mnohem ekologičtější zdroje vytápění – zbytečně vysoká.

Moderní alternativy jsou však pro většinu lidí poměrně nákladné. Od roku 2014 však mohou majitelé rodinných domů v rámci svých krajů žádat o finanční podporu prostřednictvím takzvaných kotlíkových dotací.

V rámci druhé výzvy dotací na plynové kondenzační kotle by podle předběžných odhadů mělo být vyměněno celkem 35 tisíc původních kotlů. Kraje na to mají k dispozici 3,4 miliardy korun. Tyto finanční prostředky přerozdělí mezi žadatele, kteří splní veškeré požadavky na vyplacení dotace.

 

Na co je možné kotlíkové dotace využít?

Investiční náklady se zpravidla skládají z několika samostatných složek. Na většinu z nich je možné dotaci získat. K těmto položkám patří například náklady na pořízení ekologického zdroje tepla.

Hlavním kritériem je, aby zvolené nízkoemisní zařízení splňovalo Směrnici o Ekodesignu. Dotaci je možné uplatnit také na odbornou instalaci moderního vytápěcího systému, na rekonstrukci otopné soustavy, na novou otopnou soustavu a související stavební práce včetně úpravy spalinových cest. Dotaci lze získat také na zpracování nezbytné projektové dokumentace.

O dotaci mohou zájemci žádat prostřednictvím elektronického formuláře u příslušného krajského úřadu, nebo využít služeb specializovaných firem, které majiteli rodinného domu s kompletním podáním žádosti a realizací výměny vytápěcího systému pomohou. 

Až 75% dotace na kondenzační plynový kotel

Výše finanční podpory, na kterou žadatel získá nárok, se odvíjí od několika faktorů. Jedním z nich je zvolený zdroj tepla. V případě topení plynem pomocí plynových kondenzačních kotlů je možné získat zpět až 75 % z celkových investičních nákladů. Maximální limit dotace může v běžných zónách činit až 95 000 Kč. V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší se může výše dotace vyšplhat dokonce až na 102 500 Kč. Prioritou a účelem dotačního programu přitom zůstává zlepšení ovzduší v nejvíce postižených oblastech.

koruny-ceske

Ve vybraných zónách je proto žadatelům při schválení dotace automaticky vyplácen speciální bonus ve výši 7 500 Kč.

Další bonus s programem Nová zelená úsporám

Na opatření vedoucí k úspoře energie lze získat ještě další finanční obnos. Kombinací tzv. kotlíkových dotací s programem Nová zelená úsporám dosáhnou žadatelé, kteří splní stanovené podmínky, například až na dvacetitisícový bonus v případě výměny oken, dveří a zateplení rodinného domu. Rozhodnete-li se pro instalaci nového kombinovaného kotle, výše bonusu se pak dokonce zvýší až na 40 000 Kč.

Majitelé rodinných domů si tak jednoduše zvelebí svou nemovitost, zvýší si životní standard, a navíc přispějí ke zlepšení životního prostředí. A to vše za pouhý zlomek celkových finančních nákladů.

Kotlíkové dotace jsou v současné době vypláceny v rámci Operačního programu Životní prostředí. Majitelé rodinných domů by měli mít šanci žádat o kotlíkové dotace minimálně do roku 2020. Pokud zvažujete využití tohoto dotačního programu, rozhodně na nic nečekejte. Finanční prostředky vyčleněné na kotlíkové dotace jsou omezené a zájem žadatelů veliký. 

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora