Jak funguje geotermální elektrárna? Výhody a nevýhody


Datum vydání: 9. 2. 2023

Neustále rostoucí ceny elektřiny a závislost České republiky na ruském plynu znovu oživily debatu o alternativních zdrojích energie. Do popředí se dostaly především fotovoltaické systémy, které využívají solární energii. Zájem se ale zvedl také o geotermální energii. Na jakém principu funguje a jak ji můžeme využít?

Geotermální elektrárna uvnitř žárovky

Co je geotermální energie?

Geotermální energie je výsledkem působení tepelné energie zemského jádra, kde se nachází magma s vyšší teplotou než Slunce. Je to jeden z nejstarších a nejstabilnějších zdrojů energie na světě, který se využívá k výrobě elektřiny a tepla.

Jak se získává geotermální energie?

Geotermální elektrárny čerpají teplo pocházející z jádra Země. Pro získání tohoto tepla se využívají hlubinné vrty. Čím hlouběji se geotermální vrt dostane, tím teplejší půda je. Tento jev udává tzv. teplotní gradient a měří se v °C/metr.

Jak funguje geotermální elektrárna?

Do hlubinných vrtů se zavádí geotermální zemní sondy tvořící uzavřený systém potrubí s kolující nemrznoucí směsí s vodou, která se pak ohřívá hluboko v zemi. Princip geotermální elektrárny spočívá v přeměně vnitřní energie páry na mechanickou a pak elektrickou energii skrze parní cyklus.  

Podle způsobu získávání páry se geotermální elektrárny dělí na elektrárny s mokrou párou, elektrárny se suchou párou a elektrárny s binárním cyklem.

Výhody a nevýhody geotermální elektrárny

Mezi hlavní výhody geotermálních elektráren patří:

  • Představují šetrný zdroj energie s minimálním dopadem na životní prostředí
  • Neprodukují škodlivé emise, jako je oxid uhelnatý a oxid dusičitý. 
  • Geotermální zdroje jsou stabilní a mohou být využívány po celý rok, což přináší spolehlivost a dostupnost energie. 
  • Geotermální elektrárny nepotřebují palivo, a tím udržují nízké náklady na výrobu elektrické energie. 
  • Mohou být využity i pro vytápění budov, což zvyšuje jejich využitelnost a efektivitu.

 

Naopak k jejich nevýhodám patří:

  • Geotermální elektrárny jsou pouze v určitých oblastech s dostatečně vysokou geotermální aktivitou. 
  • Vysoká počáteční investice a náklady na výstavbu. Navíc, pokud není elektrárna správně navržena a spravována, mohou vzniknout problémy se znečištěním a poškozením životního prostředí. 
  • Náročný proces schvalování a plánování.

Geotermální vrt

Geotermální elektrárny v ČR

Jelikož je o geotermální energii čím dál větší zájem, vyvinuli čeští vědci speciální aplikaci, která zdarma ukáže, kde je v Česku potenciál pro využití tohoto typu energie. 

Aktuálně využívá geotermální energii například město Ústí nad Labem, kde vytápí plavecký bazén a místní zoologickou zahradu. Dále ji pak využívají v Děčíně nebo Litoměřicích

Geotermální elektrárny ve světě

Geotermální elektrárny jsou rozšířeny po celém světě. Nejvíce se vyskytují v oblastech s aktivními sopkami a geotermálními zdroji tepla. Největší geotermální elektrárny ve světě se nacházejí v USA, Jižní Koreji a na Islandu.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora