Jak vybrat spolehlivý detektor úniku plynu a 6 tipů, kam jej umístit


Datum vydání: 5. 9. 2019

Moderní detektor odhalí rychle a spolehlivě každý únik zemního plynu a ochrání tak vaši domácnost před nebezpečným výbuchem. Podmínkou je však výběr modelu s dostatečnou intenzitou varovného zvukového signálu a jeho instalace na vhodné místo ve vaší kuchyni či kotelně.

Detektor plynu

Zemní plyn sice není jedovatý ani zdraví škodlivý, ale je vysoce hořlavý a se vzduchem tvoří výbušnou směs. Při jeho nahromadění proto hrozí exploze vyvolaná například manipulací s otevřeným ohněm nebo zapnutím osvětlení či elektrických spotřebičů.

 

Proč si pořídit detektor plynu?

Aby bylo možné odhalit zvýšenou koncentraci zemního plynu čichem, přidávají se do něj silně páchnoucí plyny, jako jsou například sloučeniny síry. Nebezpečí nepozorovaného úniku zemního plynu proto hrozí hlavně v kotelnách a sklepních prostorách, kde nedochází k častému pohybu osob. A právě tam se nejvíce využívají moderní detektory, které spustí varovný zvukový a světelný signál v okamžiku, kdy přesáhne koncentrace zemního plynu několik procent jeho dolní meze výbušnosti.

Při výběru myslete na intenzitu zvukového signálu

Před koupí detektoru plynu se musíte rozhodnout, zda dáte přednost levnějšímu modelu citlivému pouze na zemní plyn, nebo sáhnete po multifunkčním přístroji, který poslouží i jako detektor dalších nebezpečných plynů. V domácnostech bývá nejčastější volbou kombinovaný detektor zemního plynu a jedovatého oxidu uhelnatého. Ten vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých paliv, je zcela bez zápachu a dokáže způsobit smrtelnou otravu už během několika málo minut.  

Jednotlivé modely detektorů plynu se od sebe liší především svojí citlivostí a způsobem napájení. Při výběru se zaměřte i na dostatečnou intenzitu poplašného signálu, kterou zvolte podle toho, zda bude detektor umístěn v obytných místnostech nebo ve sklepě. Součástí dražších detektorů je i LCD displej, na kterém jsou zobrazeny aktuální hodnoty naměřených koncentrací.

Jak fungují jednotlivé druhy detektorů plynu?

Detektory se od sebe liší i mechanismem sloužícím k rozpoznání zvýšené koncentrace zemního plynu. Nejběžnějším typem jsou detektory využívající princip katalytického spalování, které reagují na změnu odporu vzniklou při spálení zemního plynu na žhavém odporovém tělísku. Jiné přístroje se spoléhají například na detekování interakce plynu s elektrolytem či s tenkou vrstvou polovodiče nebo na měření indexu lomu světla, který se mění v závislosti na chemickém složení okolního prostředí.

6 tipů, kam umístit detektor plynu, aby správně fungoval

Vhodné umístění detektoru je klíčovým předpokladem pro to, aby dokázal naměřit správné hodnoty. Vždy proto věnujte dostatek pozornosti výběru místa, kam detektor nainstalujete.

1. Zvolte správnou místnost…

Pro umístění detektoru si vyberte prostory s největší pravděpodobností úniku zemního plynu – ve většině domácností půjde o kuchyň a sklepní kotelnu.

2. …i výšku

Protože je zemní plyn lehčí než vzduch, stoupá vzhůru a hromadí se u stropu. Detektor zemního plynu proto nesmíte umístit níž než přibližně 10–15 centimetrů pod stropem.

3. Myslete na teplotu a vlhkost

Důležité je také umístit detektor co nejblíže místu, odkud hrozí únik plynu. Nikdy jej však neinstalujte přímo nad sporák nebo dřez, aby nedošlo k poškození přístroje v příliš teplém či vlhkém a mokrém prostředí.

4. Vyhněte se prachu…

Snažte se vybrat takové místo, kde nehrozí nadměrné zanášení detektoru prachem a dalšími nečistotami, které by mohly poškodit jeho funkční mechanismus.

5. …a nábytku

Aby mohl detektor správně fungovat, nikdy ho neschovávejte za nábytek, závěsy či další překážky, které zabraňují plynulému proudění vzduchu.

6. Pozor na okna a dveře

Vhodné není ani umístění detektoru do bezprostřední blízkosti oken, dveří či ventilačních zařízení, kde může být koncentrace unikajícího plynu výrazně nižší než ve zbývajícím prostoru.

Jedete na dovolenou? Pak nezapomeňte vypnout přívod plynu

Jestliže je vaše domácnost vybavena plynovým kotlem, sporákem či troubou nebo karmou, nezapomeňte před odjezdem na dovolenou vypnout hlavní uzávěr plynu. Ušetříte si tak starosti s případným únikem plynu či havárií v rozvodné síti – a v případě karmy ještě ušetříte na výdajích za zemní plyn, který by v ní po dobu vaší nepřítomnosti zbytečně prohořel.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora